Rada Powiatu Piotrkowskiego po kolejnych obradach

Kategoria: Informacje   Dodano: 17 listopada 2021    Wyświetleń: 481   Autor: Aneta Stępień

Starosta Powiatu przedstawia sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami

Kolejnym dwóm gminom - Grabica i Wolbórz - samorząd Powiatu Piotrkowskiego powierzy zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2021/2022. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Powiatu Piotrkowskiego na wtorkowym posiedzeniu w Starostwie Powiatowym.


W ramach rekompensaty, w myśl porozumienia, Powiat przekaże dotacje obu gminom. Rada przyjęła także sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Piotrkowskiego za lata 2019-2020 oraz uchwaliła Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, w swoim sprawozdaniu, zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację finansową i kadrową Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie. Poinformował również, że zwrócił się do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z prośbą o pomoc w zakresie konsolidacji PCMiD z innym podmiotem szpitalnym, co mogłoby rozwiązać problemy finansowe powiatowej placówki, gdyż w dalszym ciągu, mimo deklaracji, nie ma rządowych decyzji, które byłyby odpowiedzią na trudną sytuację powiatowych podmiotów leczniczych. Starosta podsumował także 2021 rok jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Dzięki pozyskaniu rekordowych środków zewnętrznych i współpracy Powiatu z samorządami gminnymi przebudowano 31 km dróg, 13 km ciągów pieszo-rowerowych oraz wyremontowano wiadukt w Siomkach - za łączną kwotę 32 mln złotych. 

Podobne artykuły