Przetwory z owoców i warzyw „Jak Dla Siebie” - jedne z powiatowych perełek

Kategoria: Informacje   Dodano: 10 marca 2023    Wyświetleń: 214   Autor: K. Szyposzyńska

Kartka kalendarzowa z miesiąca marca przedstawiająca przetwory owocowo warzywne oraz logo Powiatu Piotrkowskiego prosto z serca.

Dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Powiat Piotrkowski, powstał kalendarz na rok 2023 promujący niepowtarzalne produkty i usługi Ziemi Piotrkowskiej Prosto z serca. Przetwory owocowo - warzywne „Jak Dla Siebie” to następne z powiatowych perełek prezentowane na łamach tego kalendarza.


Przetwory z owoców i warzyw „Jak Dla Siebie” z Czarnocina to kolejne z produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej Prosto z serca. Można je nabyć u regionalnego producenta, jakim jest Gospodarstwo Rolne Lidii i Rafała Salickich „Jak Dla Siebie”: e - mail: r.salicki@jakdlasiebie.pl, tel.: 607 619 086.
Kalendarz powstał w ramach realizowanej operacji pt. „Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej”, na którą Powiat Piotrkowski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów dostępnej na stronie internetowej KSOW - www.ksow.pl.

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków unijnych. Logotypu Unii Europejskiej, Województwa Łódzkiego, Powiatu Piotrkowskiego prosto z serca, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podobne artykuły