Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategoria: Informacje   Dodano: 11 czerwca 2024    Wyświetleń: 81   Autor: Aneta Stępień

Członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu

Komisja Rewizyjna zdecydowała o rekomendowaniu Radzie Powiatu Piotrkowskiego udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok. Po raz pierwszy w historii samorządu wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczy działalności Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji, która zakończyła się 30 kwietnia tego roku.


Dlatego też rozpatrując sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego oraz Powiatowego Centrum Medycznego w minionym roku, informację o stanie mienia powiatu za 2023 rok oraz opinię w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej, członkowie Komisji opiniowali działania ówczesnej władzy. Kwestie finansowe szczegółowo omówił Skarbnik Powiatu Janusz Misztela, funkcjonowanie PCM przedstawił Dyrektor Arkadiusz Olędzki, natomiast o tym jakim majątkiem dysponuje powiat radni dowiedzieli się od Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Pawła Opali. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę o udzieleniu wotum zaufania i wniosek o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. Sesja absolutoryjna odbędzie się 25 czerwca o godz. 12:00.

Podobne artykuły