Ostatnia szansa na otrzymanie prawie 40 tys. zł na własną firmę

Kategoria: Informacje   Dodano: 07 stycznia 2022    Wyświetleń: 144   Autor: K. Szyposzyńska

Projekt Firma z Powerem. Dla kogo ten projekt - dla osób w wieku od 18 do 29 lat, które są bierne zawodowo, bezrobotne, niezarejestrowane w PUP, mieszkają lub uczą się na terenie powiatów: bełchatowskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiegoi m. Piotrkowa Tryb., straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.zyskaj do 38 650 zł na założenie wlasnej firmy: stypendium szkoleniowe, jednorazowa dotacja na własny biznes do 23050 pln, wsparcie w wysokości 2600 pln wypłacane co miesiąc przez pół roku.

Ogłoszono IV nabór do projektu „Firma z POWEREM!” To ostatnia szansa na otrzymanie ok. 38 650 PLN dotacji na własną firmę.


Projekt realizowany jest w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 982 388,48 PLN,  w tym dofinansowanie 1 960 569,06 PLN.

Wnioski można składać od 10 do 27 stycznia 2022 r.

Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej: https://www.ppt.belchatow.pl/.../otwiera.../firma-z-powerem/

Dodatkowe informacje dotyczące projektu udzielane są:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: power@ppt.belchatow.pl
  • telefonicznie: 881 551 200.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grafika: materiał Organizatora.

Podobne artykuły