Nowe zasady bezpieczeństwa dla interesantów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie

Kategoria: Informacje   Dodano: 13 listopada 2020    Wyświetleń: 1377   Autor: Aneta Stępień

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak wprowadził nowe zasady obsługi interesantów. Związane jest to z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń koronawirusem w naszym regionie.


Do odwołania wprowadzono zakaz wpuszczania interesantów do budynków powiatowego urzędu. Załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym będzie możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Wydział Komunikacji tel. 44 732 31 94 i 781 500 183

Wydział Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Dział Nieruchomości tel. 44 732 78 23

Dział Rolnictwa tel. 44 732 78 71 - 76

Dział Budownictwa tel. 44 732 78 50 - 55

Dział Ewidencji Gruntów tel. 44 732 78 03

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej tel. 44 732 78 15

Wydział Transportu i Ruchu Drogowego tel. 44 732 31 89

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 44 732 31 79

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tel. 44 732 88 00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 44 732 78 57

Każdy interesant przy wejściu do budynku jest zobowiązany do zasłonięcia ust i nosa, zdezynfekowania rąk i poddania się pomiarowi temperatury. Przebywając w budynku należy zachować 1,5 m. dystans społeczny.

Wszelką korespondencję i dokumenty należy zostawiać w specjalnie przygotowanych pojemnikach znajdujących się przy wejściu do urzędu lub w wersji elektronicznej przesyłać na adres e-mail starosta@powiat-piotrkowski.pl oraz sekretarz@powiat-piotrkowski.pl

Do odwołania zostały także wstrzymane przyjęcia mieszkańców przez Starostę Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Wicestarostę Powiatu, Sekretarza Powiatu i Kierowników Wydziałów.

 

Podobne artykuły