Łódzki NFZ zmniejsza dostępność do świadczeń internistycznych w regionie piotrkowskim

Kategoria: Informacje   Dodano: 30 września 2019    Wyświetleń: 508   Autor: Aneta Stępień

1 października zakończył działalność Oddział Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Na szpitalnym oddziale internistycznym przez blisko dwa lata z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej skorzystało blisko 2800 pacjentów.


Mimo, że dyrekcja PCMD i samorząd powiatowy usilnie zabiegali o możliwość dalszego świadczenia usług medycznych z zakresu chorób wewnętrznych, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie dostrzegł potencjału, jakim dysponuje placówka przy ul. Roosevelta 3 i nie ogłosił konkursu na te świadczenia.

Powiatowy szpital dysponuje bardzo dobrą kadrą lekarską i pielęgniarską, zapleczem diagnostycznym i 24 łóżkami, które wykorzystywane były w ponad 85%.

Niestety wielokrotne apele pacjentów, personelu oddziału, dyrekcji szpitala, Starosty i Zarządu Powiatu do Ministra Zdrowia, Centrali NFZ i dyrektora ŁOW NFZ Artura Olsińskiego, pozostały bez odzewu.

Tymczasem w opinii konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób wewnętrznych profesor Ilony Kurnatowskiej zamknięcie oddziału internistycznego przy ulicy Roosevelta stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców regionu piotrkowskiego. Zdaniem Zarządu Powiatu znacznie spadnie liczba łóżek internistycznych.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak stwierdził, że będzie monitorował sytuację i zapyta ŁOW NFZ: gdzie znajdują się brakujące łóżka, których od 1 października  nie ma w powiatowym szpitalu?

- Zmniejszenie liczby łóżek, moim zdaniem, naraża na niebezpieczeństwo zdrowia i życia 180 tysięcy mieszkańców miasta i powiatu piotrkowskiego – wskazał starosta. – W tych okolicznościach, Zarząd Powiatu rozważa złożenie zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora ŁOW NFZ. Jeśli na dzień 1 października ŁOW NFZ nie zabezpieczy w szpitalu wojewódzkim porównywalnej ze stanem na 30 września faktycznie funkcjonującej liczby łóżek internistycznych (a było ich 50), pozbawia mieszkańców - na nieznany bliżej okres - dostępności do tego rodzaju świadczeń.

Starosta Powiatu poinformował także, że Zarząd Powiatu przyjął rezygnację Elizy Bartkowskiej z pełnienia obowiązków dyrektora PCMD.

- Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za dotychczasową walkę o jak najlepsze zabezpieczenie i finansowanie świadczeń należnych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. To był bardzo trudny okres działalności menadżerskiej, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się z siecią szpitali w całym kraju. Wiemy, że to był bardzo trudny czas. Pani doświadczenie i determinacja przyczyniły się do tego, że w maju 2017 roku uruchomiliśmy oddział dziecięcy, a w grudniu 2017 roku reaktywowano oddział chorób wewnętrznych z nową kadrą lekarską – przypomniał starosta Wojtysiak.

Obowiązki dyrektora Zarząd Powiatu powierzył prof. Dariuszowi Samulakowi, wybitnemu specjaliście z zakresu ginekologii onkologicznej. Profesor Samulak znany jest pacjentkom od ponad roku, gdyż prowadzi konsultacje ginekologiczne w ramach „profesorskich wtorków”.

Jestem przekonany, że Pan Profesor sprosta powierzonym mu zadaniom. Jednym z nich jest  nowa organizacja opieki ginekologiczno-położniczej w I stopniu referencyjności i rozszerzenie jej o ginekologię onkologiczną – wymienia starosta.

Doświadczenie i autorytet profesora Samulaka pozwoli na wprowadzenie nowego modelu zarządzania tak, aby utrzymać dla pacjentek dotychczasowy poziom jakości świadczonych usług a jednocześnie nie pogarszać trudnej sytuacji finansowej szpitala.

Podobne artykuły