Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Kategoria: Informacje   Dodano: 20 stycznia 2023    Wyświetleń: 79   Autor: R.Jakubiak

 Grafika przestawiająca o zasadach bioasekuracji w zakresie grypy ptaków HPAI. Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI:   Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem do dzikich zwierząt, w tym ptaków.   Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.   Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.   Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.   Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.   Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.   W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.   Obserwuj stan ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim ws. grypy ptaków (HPAI).


Informujemy, iż w związku z Rozporządzeniem Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Miasta Piotrków Trybunalski oraz Powiatu Piotrkowskiego, wprowadzony został do odwołania nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu oraz karmienia i pojenia go w pomieszczeniach zamkniętych, do których dostępu nie mają ptaki dzikie. Powyższy nakaz obejmuje obszar powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W związku z powyższym prosimy również o przestrzeganie zasad bioasekuracji, istotnych dla zapewnienia i utrzymania ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Podobne artykuły