Kolejna sesja Rady Powiatu

Kategoria: Informacje   Dodano: 15 października 2021    Wyświetleń: 161   Autor: Aneta Stępień

Starosta Powiatu Piotr Wojtysiak wraz z Elżbietą Ościk radną powiatową podczas sesji Rady Powiatu

7 gmin Powiatu Piotrkowskiego: Czarnocin, Grabica, Ręczno, Wolbórz, Aleksandrów, Gorzkowice i Moszczenica - wzorem lat ubiegłych - zadba o przejezdność dróg powiatowych w okresie zimy. Na ostatniej sesji Rada Powiatu wyraziła zgodę na powierzenie tego zadania samorządom gminnym, a w zamian samorząd powiatowy albo zrekompensuje koszty zimowego utrzymania gminom albo zajmie się, w przyszłym roku, remontami zniszczonych po zimie dróg gminnych.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak - w swoim sprawozdaniu - podsumował tegoroczne inwestycje na drogach powiatowych, których łącznie prowadzonych było lub nadal jest ponad 30. Ta rekordowa liczba zadań była możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Piotrkowski i samorządy gmin: Wolbórz, Czarnocin i Aleksandrów środków zewnętrznych wysokości prawie 16 mln złotych. To pozwoliło zmodernizować drogi, ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości ponad 33 km i dodatkowo wiadukt w Siomkach, za łączną kwotę ponad 24 mln złotych.  Starosta zwrócił także uwagę na trudną sytuację finansową w oświacie i służbie zdrowia, czyli obszarach, które borykają się z długofalowym niedofinansowaniem ze strony państwa. Nawiązał także do wyzwań, przed jakimi stoi obecnie polskie rolnictwo.

Rada Powiatu przyjęła także uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie powiatu na ten rok oraz zmian w statucie Powiatowego Centrum Matki Dziecka w Piotrkowie, które wiążą się z koniecznością zaprzestania działalności Poradni Diabetologicznej w Piotrkowie przy ul. Próchnika i Poradni „K” w Ośrodku Zdrowia w Grabicy.  

Podobne artykuły