Gotuj zdrowo Prosto z serca!

Kategoria: Informacje   Dodano: 02 lipca 2024    Wyświetleń: 511   Autor: Aneta Stępień

Plakat zapraszający na warsztaty - treść w poniższej informacji

Zapraszamy na warsztaty kulinarne i konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

Zdrowie to szczególny aspekt naszego życia, o które warto i należy dbać. Zdrowe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia mają kluczowe znaczenie w długości trwania naszego życia oraz wpływają na ogólne samopoczucie i stan zdrowia. Nieprawidłowe odżywianie, w szczególności wysoko przetworzona żywność oraz tak popularne dziś jedzenie typu „fast food” są jedną z ważniejszych przyczyn otyłości i chorób układu krążenia, które wykazują w naszym Powiecie najwyższe wskaźniki śmiertelności.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, Starosta Powiatu Piotrkowskiego serdecznie zaprasza Członkinie i Członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Piotrkowskiego do udziału w warsztatach kulinarnych oraz konkursie kulinarnym pod hasłem „Fast food na zdrowo”.

Warsztaty kulinarne odbędą się w dniach 3 i 4 sierpnia 2024 r.Inkubatorze Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej w Czarnocinie.

Konkurs kulinarny zostanie zorganizowany w dniu 10 sierpnia 2024. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (adres: ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski).

Głównym celem warsztatów oraz konkursu kulinarnego jest promowanie zdrowego odżywiania, wzrost świadomości na temat osobistego wpływu na swoje zdrowie i swojej rodziny, a także kultywowanie zdrowej kultury kulinarnej oraz nowoczesnych trendów w idei zdrowego stylu życia i odżywiania.

Szczegółowe informacje o konkursie kulinarnym w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu kulinarnego

Formularz zgłoszeniowy

Obowiązek informacyjny

Warsztaty kulinarne poprowadzi Artur Nijakowski - technik technologii żywienia, właściciel firmy „ANio – Pracownia Tortów Artystycznych”, trener licznych kursów cukierniczych i gastronomicznych na terenie całej Polski. Swoje doświadczenie i kwalifikacje buduje od 1997 roku, zdobywając je w prestiżowych restauracjach i cukierniach w Polsce.

Warunkiem udziału w warsztatach kulinarnych i konkursie kulinarnym jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia. Formularz można:

  • złożyć w wersji papierowej osobiście w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Dąbrowskiego 7) - Wydział Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych (pokój 108);
  • przesłać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Dąbrowskiego 7), z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na warsztat i konkurs kulinarny”;
  • przesłać w wersji elektronicznej (skan wypełnionego formularza) na adres email: e.sudra@powiat-piotrkowski.pl    

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 19 lipca 2024 r.  Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej i poczty e-mail, liczyć się będzie data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Liczba miejsc udziału w warsztatach i konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega, iż może zakończyć rekrutację przed dniem 19 lipca 2024 r., w przypadku wyczerpania miejsc.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu: (44) 732 88 95.

Powyższe aktywności są realizowane w ramach zadania „Zdrowe Łódzkie na plus”.

Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Podobne artykuły