Formalna przeszkoda blokuje powiatową inwestycję

Kategoria: Informacje   Dodano: 21 lipca 2021    Wyświetleń: 752   Autor: Aneta Stępień

Wizualizacja Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim

Jedna jeszcze decyzja, o którą samorząd Powiatu Piotrkowskiego wystąpił do Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wstrzymuje prace inwestycyjne na terenie byłego dworca PKS w Piotrkowie.


Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Powiat chce stworzyć w tym miejscu Powiatowe Centrum Przesiadkowe dla ruchu autobusów komunikacji lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Na realizację zadania w budżecie Powiatu Piotrkowskiego zabezpieczono 1,5 mln złotych (w tym 0,5 mln złotych powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Rozpoczęcie prac będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a to nie może być wydane bez pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu planowanej inwestycji do kolektorów ściekowych odwadniających tę część Piotrkowa. Wniosek, złożony przez samorząd powiatowy w marcu 2021 roku, oczekuje na rozpatrzenie przez Przedsiębiorstwo Wody Polskie. Warto w tym miejscu dodać, że Powiat uzyskał zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę zatok przystankowych, zadaszonych wiat, miejsc postojowych dla autobusów, wymianę nawierzchni, a także budowę chodników dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i parkingu. 

Podobne artykuły