Epidemiczny rygor nie powstrzymał działań samorządu powiatowego

Kategoria: Informacje   Dodano: 11 stycznia 2021    Wyświetleń: 486   Autor: Aneta Stępień

Drugi rok VI kadencji samorządu Powiatu Piotrkowskiego przechodzi do historii. Jaki on był dla funkcjonowania Rady Powiatu Piotrkowskiego pytamy jej Przewodniczącego Bernarda Matyszewskiego.

Rok 2020 przyznam, że na długo zapadnie w mojej pamięci. Mimo trudnej sytuacji, wywołanej epidemią koronawirusa i konieczności wprowadzenia radykalnych obostrzeń sanitarnych, radni Rady Powiatu, w minionym roku, wzięli udział w 26. posiedzeniach Komisji Stałych i 14. sesjach Rady Powiatu. W większości, bo od marca 2020 roku, obradowaliśmy w tak zwanym trybie zdalnym. Dopełniliśmy jednak obowiązku transmitowania przebiegu naszych sesji, które są dostępne na kanale YOU TUBE Powiatu Piotrkowskiego.

Czy zatem epidemia miała wpływ na działalność samorządu powiatowego. Czy w obawie o zdrowie swoje i swoich najbliższych ograniczyli Państwo prace w Radzie?

Stanowczo muszę temu zaprzeczyć, gdyż jestem przekonany o tym, że tej codziennej pracy, jaką powierza się radnym powiatowym, było znacznie więcej niż w 2019 roku. Radni przyjęli w 2020 roku 95 uchwał i 3 Stanowiska Rady Powiatu. Dotyczyły one w dużej mierze zmian w budżecie powiatu, do którego sukcesywnie wprowadzaliśmy, na wniosek Zarządu Powiatu, chociażby kolejne drogowe zadania inwestycyjne. Łącznie było ich 28. na kwotę blisko 18 mln złotych.  Wartym podkreślenia jest fakt, że przyjmując, w grudniu 2019 roku, projekt budżetu na 2020 rok, wydatki powiatu wynosiły 79 mln złotych, a po 12 miesiącach kwota ta wzrosła o kolejne 20 mln złotych, czyli do 99 mln złotych.

Blisko pół miliona złotych przeznaczyliśmy na nieplanowane wcześniej działania wspierające zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w powiecie. Z inicjatywy radnej Grażyny Lasek utworzyliśmy specjalne konto, na które radni powiatowi, ale także samorządowcy Ziemi Piotrkowskiej, przedsiębiorcy – po prostu mieszkańcy powiatu - wpłacali pieniądze, które przeznaczyliśmy na zakup niezbędnych środków ochrony bezpośredniej i sprzętu, sukcesywnie przekazywanego służbom medycznym, ratowniczym, walczącym z epidemią na pierwszej linii.

Wspomniałem także o przyjętych Stanowiskach Rady Powiatu. Pierwsze dotyczyło naszego apelu, skierowanego do rządu, w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), który przypomnę z końcem stycznia ubiegłego roku niebezpiecznie zbliżył się do granic Powiatu Piotrkowskiego. Na szczęście prowadzony na terenie Powiatu i w powiatach ościennych intensywny odstrzał sanitarny dzików oraz skuteczna akcja informacyjna, prowadzona w środowisku rolniczym, oddaliła to straszliwe widmo zawleczenia ASF, a istniała realna groźba likwidacji tysięcy stad trzody chlewnej, zlokalizowanych w naszym regionie. To byłaby katastrofa ekonomiczna dla setek gospodarstw i przedsiębiorców, związanych z produkcją wieprzowiny.

Jako Rada Powiatu przyjęliśmy także Stanowisko sprzeciwiające się zmianom w ustawie o ochronie zwierząt i innych ustawach w ramach tzw. „Piątki dla zwierząt”.

Natomiast na ostatniej w 2020 roku sesji przyjęliśmy i przesłaliśmy do Prezesa Rady Ministrów Stanowisko samorządu powiatowego w celu podjęcia natychmiastowych działań w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku o zapewnieniu finansowania świadczeń medycznych w szpitalach i podległych im placówkach opieki zdrowotnej. Przypomnę, że taką właśnie placówkę prowadzi Powiat Piotrkowski – a jest nią Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Niestety pomimo dostosowywania organizacji powiatowego szpitala do stale zmieniających się wymagań i przepisów resortu zdrowia, sytuacja finansowa placówki nadal jest bardzo trudna. Od wejścia w życie, w 2013 roku, ustawy o działalności leczniczej, to na organie tworzącym, a takim dla PCMD jest samorząd powiatowy, spoczywa spłata straty finansowej. Od 2016 roku Powiat Piotrkowski przekazał szpitalowi – a tym samym sfinansował leczenie pacjentów w swojej placówce, co jest przypomnę obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia – prawie 12 mln złotych. Kolejne 5 mln złotych przelane zostanie na konto szpitala do 31 marca tego roku. I co przerażające, ten stan pogarsza się także z uwagi na obecne uwarunkowania epidemiczne. Jako Rada uważamy, że ratunkiem dla takich placówek jak PCMD, a jest ich kilkaset w kraju, to upaństwowienie zakładów opieki zdrowotnej. Czekamy na jak najszybsze działania Rządu w tej sprawie, bo to „być albo nie być” dla takich szpitali jak PCMD w Piotrkowie Trybunalskim.

Brzmi to jak jedno z priorytetowych wyzwań, jak długa jest ta lista najważniejszych zadań, które realizowane będą przez samorząd powiatowy 2021 roku?

Przygotowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty przez Radę Powiatu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, budżet powiatu na 2021 rok wyznacza kierunki na te najbliższe miesiące. Samorząd powiatowy finalizować będzie m.in. budowę Powiatowego Centrum Przesiadkowego – to właśnie z myślą o przygotowaniu bezpiecznego i komfortowego miejsca dla podróżujących i przewoźników, Powiat Piotrkowski, nabył nieruchomość po byłym dworcu PKS w Piotrkowie.

Kolejnym wyzwaniem jest reorganizacja powiatowego systemu edukacji. Sukcesywnie obniżana samorządom - od kilku lat - subwencja oświatowa przyczynia się do tego, że także Powiat Piotrkowski bez wprowadzenia koniecznych zmian, będzie dokładał do działalności dydaktycznej.

Przy obecnym obciążeniu budżetu powiatu, chociażby stratą szpitala, mogłoby to doprowadzić do konieczności rezygnacji z realizacji wielu planowanych inwestycji drogowych zarówno w tym roku i w kolejnych latach. Wierzę, że wspólnie z Zarządem Powiatu znajdziemy skuteczne rozwiązania dla tych problemów.   

Podobne artykuły