16 października - Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Kategoria: Informacje   Dodano: 16 października 2020    Wyświetleń: 261   Autor: Aneta Stępień

W Europie co roku aż 100 tys. osób można byłoby uratować życie dzięki reanimacji serca - przypomina Europejska Rada Resuscytacji z okazji obchodzonego 16 października Światowego Dnia Przywracania Czynności Europejska Rada Resuscytacji podkreśla, że jak najszybsze rozpoczęcie reanimacji krążeniowo-oddechowej nawet 2-3-krotnie może zwiększyć szanse przeżycia osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia.


U prawie 400 tys. Europejczyków co roku dochodzi do zatrzymanie akcji serca, u 350 tys. spośród nich zdarza się to poza szpitalem: na ulicy, w pracy, w trakcie ćwiczeń fizycznych lub w domu. Zanim przyjedzie karetka pogotowia, mija zwykle kilkanaście minut.

W Unii Europejskiej Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Na całym świecie jego inicjatorem jest ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), międzynarodowy komitet ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy. W Polsce szacuje się, że z powodu nagłego zatrzymania krążenia umiera każdego dnia około 90 osób. Może do tego doprowadzić zawał serca lub groźna arytmia serca, np. migotanie komór lub częstoskurcz komorowy. Dla przywrócenia krążenia konieczny jest wtedy tzw. masaż serca oraz defibrylacja, czyli zastosowanie impulsu elektrycznego zdolnego przywrócić normalną pracę mięśnia sercowego.

W czasie kilku sekund od ustania krążenia następuje utrata przytomności, zatrzymanie oddychania i rozpoczyna się obumieranie komórek mózgu, który jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie. Pozostawienie poszkodowanego bez pomocy, praktycznie po 7-10 minutach prowadzi do nieodwracalnych zmian i jego śmierci. Reakcja w sytuacji nagłego zdarzenia jest naszym obowiązkiem, ale powinna stać się także zwykłym odruchem. Jeśli nadal nie wiecie, jak udzielać pierwszej pomocy – koniecznie zapiszcie się na profesjonalny kurs pierwszej pomocy


Według Europejskiej Rady Resuscytacji, w Europie co roku aż 100 tys. osób można byłoby dzięki temu uratować życie. Niestety, obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.

Podobne artykuły