Zadbają o piękno zabytkowego parku w Czarnocinie

Kategoria: Projekty ze środków unijnych   Dodano: 15 października 2019    Wyświetleń: 854   Autor: Aneta Stępień

„Prace pielęgnacyjne i zabezpieczające drzewostan w zabytkowym parku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie”

W dniu 23 września 2019 roku Powiat Piotrkowski podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 21/OP/D/2019 w formie dotacji na zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne i zabezpieczające drzewostan w zabytkowym parku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie.


Koszt całkowity zadania do kwoty – 125 094,00 zł,

Wartość udzielonej dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 99 294,00 zł.

wkład własny Powiatu: 25 800,00 zł.

Termin realizacji zadania do dnia – 30.12.2019 r.

Celem prac jest poprawa stanu zdrowotnego drzewostanu w Parku. Wyłonione drzewa, których stan zdrowotny nie rokuje poprawy lub zagraża użytkownikom parku oraz innym drzewom (wykroty kasetowe) zostaną usunięte, pozostałe zaś poddane zostaną profesjonalnym zabiegom pielęgnacyjnym z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Zabytkowy Park przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie liczy aktualnie 301 drzew, a są to przeważnie drzewa o gatunkach: lipy, jesiony, brzozy, akacje.

Wyszczególnienie prac

- pielęgnacja drzew - 233 szt.

- montaż wiązań /wiązania 8 tonowe/ - 21 szt

- wycinka drzew – 20 szt.

Kompleksowe prace  pielęgnacyjne przy starodrzewiu nie były prowadzone od wielu lat, wykonywane dotychczas zabiegi miały charakter działań interwencyjnych i były ograniczone do pojedynczych drzew – najczęściej zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników parku. Z uwagi na fakt, że prace takie powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na pięć lat ujawnia się pilna potrzeba wykonania zabiegów przy całym drzewostanie wpisanym do rejestru zabytków. Aktualnie istnieje realna potrzeba pielęgnacji drzewostanu.

Stan zdrowotny drzew zostanie poprawiony. Zostaną wyeliminowane ogniska chorób oraz grzybów patogennych atakujących drzewa. Poprawa statyki, a także redukcja  konarów (z rozwidleń z wrastającą korą)  zminimalizuje ryzyko wyłamywania całych drzew, bądź poszczególnych konarów. Także prześwietlenie koron przyczyni się do lepszego zabezpieczenia drzew przed silnymi wiatrami.

Obszar zabytkowego parku wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim  nr KLIV-5340/9/83 z dnia 31.08.1983 r.

Więcej na: Zainwestuj w ekologię