ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE dla KGW i OSP

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 30 sierpnia 2019    Wyświetleń: 588   Autor: Aneta Stępień

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju.


Tematem szkoleń będą:

MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia - 11 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu - zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe   i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT) - 18 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

MODUŁ III -   produkt lokalny;   sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD - 25 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgłoszenie (formularz dostępny w materiałach do pobrania) proszę przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu  lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych

Podobne artykuły