Ruszyła Akademia Lokalnych Liderów

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 11 września 2019    Wyświetleń: 424   Autor: Aneta Stępień

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się cykl szkoleń, dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.


Są one realizowane w ramach projektu "Akademia Lokalnych Liderów – cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu LGD „BUD-UJ RAZEM”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze szkolenie na temat prawnych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń przyciągnęło wielu zainteresowanych. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Wojciech Olborski oraz Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, który podkreślał wagę podejmowanych zagadnień, zwłaszcza problematyki kreowania marki lokalnej oraz życzył wszystkim uczestnikom udanego szkolenia. Członkom stowarzyszeń została przekazana profesjonalna wiedza na temat rejestrowania i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Po zakończonym szkoleniu odbyły się indywidualne konsultacje z zaproszonym specjalistą.

Kolejne spotkania w Starostwie Powiatowym odbędą się 18. oraz 19. września. Tematyka pierwszego z nich będzie dotyczyć kwestii związanych z polityką rachunkowości w stowarzyszeniach. Uczestnicy zapoznają się z zasadami rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, zasadami klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz podziałem kosztów realizacji zadań statutowych. Ostatni moduł szkoleniowy poświęcony zostanie problematyce produktu lokalnego – jego sprzedaży oraz wykorzystania w inkubatorze przetwórstwa lokalnego. Temat ten jest szczególnie istotny ze względu na rozpoczynające się prace Starostwa w kierunku budowania lokalnej marki Powiatu Piotrkowskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w partnerstwie z Powiatem Piotrkowskim, Stowarzyszeniem EuroAktywni oraz Gminą Gomunice.

Podobne artykuły