Ogłoszenie

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 07 października 2019    Wyświetleń: 371   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Podobne artykuły