Ogłoszenie o konkursie ofert

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 24 października 2019    Wyświetleń: 592   Autor: Aneta Stępień

Na podstawie 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) i art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/97/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych,
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu piotrkowskiego

 

Ogłoszenie Konkurs Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020

Zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Pomoc Prawna 2020

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Podobne artykuły