Nabór ofert

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 27 stycznia 2020    Wyświetleń: 283   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 poz. 511 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Uchwały Nr XV/97/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wzór oferty

Podobne artykuły