Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 10 stycznia 2020    Wyświetleń: 338   Autor: admin

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019  poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz Uchwały Nr XV/97/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

 

Ogłoszenie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

 

Podobne artykuły