Ogłoszenie

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 20 sierpnia 2019    Wyświetleń: 502   Autor: admin

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż zostały ogłoszone piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla których Sąd Rejonowy
w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053647/9 oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

  • 1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, cena wywoławcza wynosi 56 900,00 zł, wadium 4 000,00 zł;
  • 1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, cena wywoławcza wynosi 65 500,00 zł, wadium 4 000,00 zł;
  • 1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł, wadium 4 000,00 zł.

            Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

            Przetargi odbędą się w dniu 30 września 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) odpowiednio o godz.: 900, 1000 i 1100.

            Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 24 września 2019 r. z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka nr …......” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

            Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

            Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod nr: 44 732-88-36, 44 732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Uchwała wraz z treścią ogłoszenia

Podobne artykuły