Obwieszczenie Starosty

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 30 września 2019    Wyświetleń: 450   Autor: Aneta Stępień

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

             Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Wolbórz z siedzibą przy Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina o dł. 60,80 mb. 

    Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 510, 516, 305 obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski); 25 obręb PGR Bogusławice, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski); 138 obręb Chorzęcin, gm. Tomaszów Maz. (powiat tomaszowski); oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 306/1, 307/2, 308/2 obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski), powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio nr ewid.: 306, 307, 308 obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski).

             Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziału nieruchomości t.j. działek o numerach ewidencyjnych 306 (306/1 i 306/2), 307 (307/2 i 307/1), 308 (308/2 i 308/1) obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski). Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna działki o numerach ewidencyjnych: 306/1, 307/2, 308/2, 305 obręb Komorniki, gm. Wolbórz staną się własnością Gminy Wolbórz.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia można składać ewentualne uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Dział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, pokój 109, I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podobne artykuły