Ogłoszenie

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 18 września 2019    Wyświetleń: 461   Autor: admin

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.

              Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 95 000,00 zł.

            Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.    

         Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.

        Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 17 października 2019 roku w wysokości 5 000,00 zł z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka 1799/10” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

            Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

            Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod nr: 44 732-88-36, 44 732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały, biura i samodzielne stanowiska – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

 

Uchwała wraz z treścią ogłoszenia

Podobne artykuły