Silna potrzeba integracji w sferze kultury

Kategoria: Kultura   Dodano: 12 marca 2019    Wyświetleń: 185   Autor: Admin

Powiat piotrkowski i samorządy gminne chcą stworzenia wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych na Ziemi Piotrkowskiej.


Powiat piotrkowski i samorządy gminne chcą stworzenia wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych na Ziemi Piotrkowskiej, który zamierzają wzajemnie promować wśród mieszkańców.

Zanim jednak ów kalendarz powstanie, w swoistym banku zasobów kulturalnych, zgromadzone zostaną informacje na temat lokalnych twórców: literatów, poetów, rękodzielników, wokalistów, tancerzy czy instrumentalistów. - Takie wnioski płyną z organizowanego po raz pierwszy w powiecie Forum Kultury - wyjaśnia Piotr Wojtysiak Starosta Powiatu Piotrkowskiego. - Uczestniczyli w nim odpowiedzialni za kulturę w gminach samorządowcy (burmistrzowie i wójtowie), szefowie instytucji, takich jak domy kultury oraz biblioteki, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy w minionym roku, w ramach przyznanych przez powiat grantów, inicjowali szereg wydarzeń kulturalnych na rzecz lokalnych środowisk. Chcieliśmy poznać ich opinię i pomysły na temat rozwoju kultury w powiecie, dokonać wyboru atrakcyjnych dla mieszkańców formatów w postaci przeglądów, festynów, okolicznościowych wydarzeń, także z zakresu turystyki i sportu - dodał starosta.

Uczestnicy Forum zgodnie przyznali, że należy uruchomić platformę informacyjno-promocyjną, gdzie mieszkańcy mogliby, w łatwy i szybki sposób, dowiedzieć się, jaka jest oferta kulturalno-sportowa na przykład na weekend. Kolejne Forum zaplanowano już w kwietniu, a do tego czasu wytypowane zostaną wydarzenia kulturalne organizowane przez powiat i gminy, które jeszcze w tym roku będą wzajemnie promowane przez wszystkie samorządy w całym regionie.

Podobne artykuły