Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu

Kategoria: Informacje   Dodano: 07 stycznia 2020    Wyświetleń: 376   Autor: Aneta Stępień

Od stycznia 2020 r rośliny tylko z paszportami

Od stycznia 2020 roku rośliny podróżować będą wyłącznie z paszportami. W wyniku ujednolicenia przepisów w Unii Europejskiej rośliny przeznaczone do sadzenia mogą być wprowadzane do obrotu jeżeli towarzyszy im paszport.

Zmiany przepisów w zakresie zdrowia roślin spowodowały, że  producenci zostali zobowiązani do drukowania paszportów i dołączania ich do wyhodowanych przez siebie  roślin przeznaczonych do sprzedaży. Wdrażanie tych zmian będzie odbywało się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W marketach, na targowiskach pojawią się sadzonki  krzewów owocowych, drzewek ozdobnych, kwiatów a nawet roślin akwariowych, którym będzie towarzyszył jednolity w całej UE paszport roślin.

Na terenie naszego powiatu produkowane są miliony rozsad pomidorów, sałaty, kapusty czy porów, które  będą one sprzedawane wyłącznie z nowymi paszportami.  

Jest to ważne dla klienta , ponieważ paszport  stanowi gwarancję producenta, że oferowana roślina jest zdrowa. Daje też możliwość dotarcia do miejsca pochodzenia w przypadku wystąpienia jakiejś choroby i reklamacji towaru.

Tematowi zdrowotności roślin w 2020 roku został nadany szczególny charakter poprzez ustanowienie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin  są  okazją do  przypomnienia jak rośliny są  ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

Głównym celem Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin - 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Obecnie, co roku nawet 30 procent światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin. W wymiarze finansowym, straty powodowane przez choroby roślin w gospodarce światowej szacowane są na około 220 miliardów dolarów rocznie, a przez szkodniki inwazyjne – około 70 miliardów dolarów.

Wszelkie pytania dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem roślin na terenie naszego powiatu można kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. ul. Dworska 13.

WIORIN w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Kierownik Delegatury

Józef Greger

Podobne artykuły