Termomodernizacja budynku Przychodni Nr 4

Kategoria: Informacje   Dodano: 25 czerwca 2019    Wyświetleń: 383   Autor: Admin

Kończą się prace remontowe w budynku Przychodni nr 4 przy ul. Armii Krajowej 11. Ich koszt oszacowano na 663 948,76 złotych, przy czym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosić będzie do 549 999 złotych.


Głównym celem planowanego zadania jest poprawa warunków energetycznych budynku Przychodni Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez jego termomodernizację, a w tym:

  • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem (0,035W/mk) o grubości 15 cm,
  • ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm,
  • ocieplenie ścian przy gruncie styropianem ekstrudowanym po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
  • ocieplenie stropodachów styropianem laminowanym papą gr. 20cm (0,038W/mk) wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
  • wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2 K,
  • likwidacja okien zewnętrznych piwnicy poprzez zamurowanie,
  • modernizacja systemu grzewczego.

Po wykonanej termomodernizacji budynku przychodni nastąpi: poprawa komfortu cieplnego dla całego budynku oraz oszczędności, wynikające ze zmniejszenia zużycia energii cieplnej, poprawa stanu technicznego i estetyki budynku, podniesienie standardu świadczonych usług, poprawa komfortu pobytu pacjentów oraz pracy personelu. Przypomnijmy, że remont ten ma już swoją historię, bo umowę o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiat Piotrkowski podpisał w dniu 24 sierpnia 2018 roku w Łodzi. Przychodnia Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 11, 97-300 Piotrków Trybunalski wchodzi w skład Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Budynek Przychodni Nr 4 oraz działki są własnością Powiatu Piotrkowskiego. Poradnia udziela stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

 

Podobne artykuły