Senioralne Forum w piotrkowskiej Mediatece

Kategoria: Informacje   Dodano: 25 listopada 2019    Wyświetleń: 459   Autor: Aneta Stępień

„Bezpieczny, Świadomy i Zdrowy Senior” to hasło przyświecało Forum Seniorów Ziemi Piotrkowskiej, które zorganizowano w piotrkowskiej Mediatece z inicjatywy Powiatowej Rady Seniorów.


- Pragniemy wsłuchać się w Państwa głosy, w którą stronę należy ukierunkować lokalną politykę senioralną i liczę na owocną dyskusję – tymi słowami spotkanie otworzył Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. – Powiat Piotrkowski  realizuje obecnie kilka projektów adresowanych do osób starszych i wykluczonych społecznie. W ramach PoCUŚ wkrótce rusza wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, można już wypełniać karty uczestnictwa w projekcie. W przyszłym roku planujemy szkolenia dla seniorów z podnoszenia kompetencji cyfrowych w ramach POCP. Złożyliśmy również wniosek na teleopiekę w ramach działania IX.2 – „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, którego celem jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Osoby objęte wsparciem będą miały również zapewnione opaski telemedyczne, pozwalające na monitoring funkcji życiowych oraz umożliwiające kontakt z ratownictwem medycznym w przypadku potrzeby pomocy – wymienił działania powiatowe Starosta Wojtysiak.

Ważną częścią spotkania był otwarty dialog seniorów na temat opieki geriatrycznej. Grażyna Stolarska (członek Rady Seniorów) wskazała na fakt, iż Państwo Polskie nie realizuje polityki senioralnej. Nie ma oddziałów geriatrii a kolejki do specjalistów są zbyt długie. Osobom starszym brakuje pieniędzy na leki. Zaapelowała o zabezpieczenie środków finansowych na opiekę medyczną dla osób starszych i udzielenie wsparcia osobom przewlekle chorym. Wszystkie postulaty zostaną spisane i wysłane do Ministerstwa Zdrowia.

Jednym z tematów Forum były zagrożenia, związane z oszustwami i cyberbezpieczeństwem, które zaprezentowali funkcjonariusze z Komendy Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotr Żmuda z Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dzięki Wandzie Amarantidou Przewodniczącej Powiatowej Rady SeniorówJanowi Sipie (członkowi Rady Seniorów) uczestnicy Forum usłyszeli wzruszający wykład na temat biografii Adama Trybusa – niezwykłego seniora, nauczyciela piotrkowskiego II liceum żeńskiego, humanisty, latynisty i wielkiego wychowawcy wielu pokoleń.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego –Bernard Matyszewski, Ewa Marciniak z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Henryk Nowak ze Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Grzegorz Janowski.

Podobne artykuły