NFZ rozpisał konkurs na świadczenia ginekologiczno-położnicze

Kategoria: Informacje   Dodano: 21 sierpnia 2019    Wyświetleń: 805   Autor: Aneta Stępień

Pacjenci i lekarze z interny również czekają na konkurs NFZ.

19 sierpnia Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs na realizację świadczeń ginekologiczno położniczych w Piotrkowie.


Aby zachować ciągłość tychże świadczeń dla mieszkanek regionu piotrkowskiego po 1 października 2019 roku, Zarząd Powiatu Piotrkowskiego na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia podjął uchwały wyrażające zgodę dyrekcji powiatowej placówki na udostępnienie w nieodpłatne użytkowanie części powierzchni oraz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały wyrażający zgodę na zbycie w formie darowizny sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego, do czego zobowiązał się Przewodniczący Zarządu Starosta Powiatu Piotr Wojtysiak dzień wcześniej, w stosownym piśmie do Marszałka Województwa. Takie były bowiem warunki, jakie w piśmie do Starosty Wojtysiaka, postawił w imieniu Zarządu Województwa wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Zatem Zarząd Powiatu uczynił wszystko, aby Szpital Wojewódzki miał możliwość, przystąpienia do ogłoszonego przez ŁOW NFZ konkursu i kontynuacji świadczeń ginekologiczno-położniczych, po 1 października 2019 r. w budynku szpitala przy ul. Roosevelta, co od początku deklarował Zarząd Powiatu Piotrkowskiego.

Trudna decyzja podjęta przez samorząd powiatowy o  wystąpieniu powiatowej placówki z sieci szpitali, w związku z niekorzystnym finansowaniem usług świadczonych pacjentom regionu piotrkowskiego, ma jak się okazało wartość dodaną. Otóż NFZ ogłosił konkurs na wspomniane świadczenia na lepszych warunkach niż obecnie obowiązujące. To bardzo cieszy Zarząd Powiatu, ale jednocześnie mieszkańcy i dyrekcja szpitala mają nadzieję, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na tak bardzo potrzebne świadczenia internistyczne. PCMD w Piotrkowie jest gotowe nadal prowadzić oddział internistyczny a dodatkowo rozszerzyć tę działalność o tzw. opiekę długoterminową. Szpital posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny i co, zauważa Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych dla województwa łódzkiego prof. Ilona Kurnatowska - oceniając jako unikatowe w skali kraju – kompletną i wykwalifikowaną kadrę internistów, kardiologów i pielęgniarek, która gotowa jest leczyć i opiekować się pacjentami.  

Pacjenci oraz lekarze oddziału chorób wewnętrznych Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie mają nadzieję, że łódzki oddział NFZ wkrótce rozpisze konkurs na realizację usług internistycznych, by zaspokoić rosnące potrzeby mieszkańców regionu i zatrzymać znakomitych specjalistów, którzy chcą na tym oddziale pracować.

 

Podobne artykuły