Poznajemy potrzeby rynku pracy

Kategoria: Edukacja   Dodano: 07 marca 2019    Wyświetleń: 86   Autor: Admin

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie podczas warsztatów z doradztwa zawodowego

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie wzięli udział w warsztatach z doradztwa zawodowego. 


Poprowadził je pracownik Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. Celem warsztatów było: 

  1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 
  2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: adaptacja do warunków pracy i mobilności zawodowej. 
  3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 
  4. Oferty rynku pracy w województwie łódzkim

Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat działań podejmowanych przez Urząd na rzecz aktywności zawodowej i współpracy Urzędu z partnerami rynku pracy.
 

Podobne artykuły