Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kategoria: Bezpieczeństwo   Dodano: 19 marca 2019    Wyświetleń: 1279   Autor: Admin

Kierownik: Ryszard Musiałowicz

Całodobowe telefony do pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 
603 081 023; 607 274 784

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • dokumentowanie wszystkich działań podejmowanych przez Centrum,
  • współpracowanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami i prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • realizacja zaleceń Wojewody do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  • zbieranie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach od służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów,
  • obsługa radiowej sieci zarządzania Wojewody Łódzkiego oraz pozostałych systemów teleinformatycznych na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • zabezpieczenie obsługi kancelaryjno - biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • współudział w opiniowaniu i przedstawieniu Staroście do zatwierdzenia "Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego",
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania na potencjalne zagrożenia i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
  • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności naszego powiatu,
  • zabezpieczenie obsługi kancelaryjno – biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
  • nadzór nad funkcjonowaniem Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego
 2. w zakresie spraw obronnych:
  • przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
  • planowanie w zakresie spraw obronnych,
  • organizacja systemu kierowania obronnością,
  • przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
  • realizacja zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
  • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu piotrkowskiego,
  • gromadzenie i aktualizacja baz danych dla potrzeb HNS,
  • organizacja akcji kurierskiej,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu realizacji zadań obronnych;
  • ochrona informacji niejawnych.
 3. w zakresie obrony cywilnej:
  • planowanie w zakresie Obrony Cywilnej,
  • opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej,
  • opracowanie oceny przygotowań obrony cywilnej,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów i konkursów z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej.
 4. w zakresie spraw społecznych:
  • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.