Wieszczył nam polski wieszcz

Kategoria: Historia   Dodano: 11 stycznia 2021    Wyświetleń: 40   Autor: Aneta Stępień

Prorocze słowa Juliusza Słowackiego na temat Papieża Słowianina z okazji 43. rocznicy wyboru Papieża Polaka 16 października 1978 roku

Juliusz Słowacki, jeden spośród trzech największych poetów epoki romantycznej w Polsce, żył w latach 1809-1849. Urodził się w Krzemieńcu (dzisiejsza Ukraina), a zmarł w Paryżu.


Ukończył Liceum Krzemienieckie, a następnie Wydział Prawny na Uniwersytecie Wileńskim. Osiemnaście lat przebywał na emigracji, przede wszystkim w Paryżu, od 1831 r. do samej śmierci w 1849 r.

Jako jedyny romantyk polski odbył wielką podróż – częściowo pielgrzymkę - z Neapolu we Włoszech, przez Grecję, Egipt, Ziemię Świętą i Liban w latach 1836-1838. To wielki miłośnik kultury starożytnej i nowożytnej Grecji – prawdziwy Filhellen, patriota, zaangażowany w walkę o wolność Ojczyzny.

W wierszu, w jednym z ostatnich, napisanych w Paryżu w latach 1842-1849, pt. Pośród niesnasek- Pan Bóg uderza, Słowacki w pierwszej jego zwrotce wypowiada następujące słowa:

Pośród niesnasek- Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon.

Dla słowiańskiego oto papieża

Otwarty tron.

Te prorocze słowa polskiego poety przepowiadają, że kiedyś w przyszłości Pan Bóg wyznaczy Papieżem kardynała, pochodzącego spośród Słowian. Proroczą wizję naszego poety spełniło wskazanie polskiego kardynała Karola Wojtyły wybranego podczas Konklawe Kardynałów z całego świata w Watykanie dnia 16 października 1978 roku i ogłoszenie wyborów w słowach:

Habemus Papam Cardinalem Karolum Wojtyła

(Mamy Papieża Kardynała Karola Wojtyłę).

Wydarzyło się to 109 lat po śmierci Juliusza Słowackiego.

                Jak wyobrażał sobie nasz wieszcz tego papieża Słowianina?

Z analizy powyższego wiersza, dość długiego, złożonego z 60 wersów, wynika, że Papież Słowianin w wizjonerskiej opinii samego poety miał głosić przede wszystkim miłość i pokój dla wszystkich narodów na świecie, walczyć ze złem i głosić prawdziwą wiarę w Boga.

                Jan Paweł II spełnił prorocze marzenia naszego poety, a nawet wzniósł się wyżej, dzięki swojej dwudziestosiedmioletniej działalności papieskiej, na największego Świętego Jana Pawła II Wielkiego.

POŚRÓD NIESNASEK PAN BÓG UDERZA.


Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze        
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Świat mu — to proch!

Twarz jego słowem rozpromieniona,
 Lampa dla sług,        
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło, gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nietylko lud —
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,        
Bo moc — to cud!

On się już zbliża — rozdawca nowy
Globowych sił:
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
 Krew naszych żył;        
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc — to duch.

A trzeba mocy, byśmy ten pański        
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat; —
Oto już leje balsamy świata
 Do naszych łon,        
A chór aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.

On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,        
Świat wziąwszy w dłoń;
Gołąb mu słowa w hymnie wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że duch już świeci
 I ma swą cześć;        
Niebo się nad nim piękne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na świecie stanął i tworzy
I świat i tron.

On przez narody uczyni bratnie,        
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos;
Moc mu pomoże sakramentalna
 Narodów stu,        
Moc ta przez duchy będzie widzialna
Przed trumną tu.

Takiego ducha wkrótce ujrzycie
Cień, potem twarz:
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,        
Robactwo, gad,
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;
Wnętrze kościołów on powymiata,
 Oczyści sień,        
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno, jak dzień.

Wanda Nalepa Amarantidou

Trzepnica 16.10.2020

Przypisy:

Juliusz Słowacki, Wiersze. Nowe Wydanie Krytyczne,  opracowali Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005, s. 584-589.

Wanda Amarantidou,  Juliusz Słowacki  i Grecja  Nowożytna, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 345.

Druk: „Wiadomości Gminy Łęki Szlacheckie”. Dwumiesięcznik Gminy Łęki Szlacheckie, wydanie nr 5, listopad- grudzień 2020, s. 10 ISSN 2657-5167.

Podobne artykuły