Święto Narodowe Grecji - 25 marca 1821 rok

Kategoria: Historia   Dodano: 24 marca 2021    Wyświetleń: 3908   Autor: Aneta Stępień

To święto zostało uchwalone w 1831 roku za panowania Othona, Króla Grecji z dynastii bawarskiej. Jest to podwójne święto państwowe i kościelne, upamiętniające uwolnienie się Grecji po prawie czterechsetletniej niewoli tureckiej.


W Kościele Katolickim dzień 25 marca jest Świętem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Święto Narodowe Grecji 25 Marca upamiętnia rocznicę rozpoczęcia Ogólnogreckiego (Panhelleńskiego) Powstania przeciwko niewoli tureckiej trwającej od 1453 r. (zdobycie Konstantynopola- stolicy Cesarstwa Bizantyńskiego), czyli 367 lat. Właśnie w tym świętym dniu palikarzy, czyli powstańcy greccy, złożyli uroczystą przysięgę „Za Wiarę i Ojczyznę” w Klasztorze Świętej Ławry w miejscowości Kalawrita na Peloponezie wobec arcybiskupa Germanosa. Przywołując pamięć o powstaniu greckim sprzed 200-tu lat należy także podkreślić bohaterska walkę 15 Polaków, wśród nich Mierzejewski, Kaliński, Kazanecki itp., wchodzących w skład Oddziału Greków w miejscowości Peta w województwie Arta w dniu 16 lipca 1822 r.  Polacy schronili się w Kościele św. Jerzego i dzielnie pojedynkowali się z nacierającymi zewsząd Turkami, których w dużej ilości zabili.  Kiedy Turcy ostatecznie podpalili Kościół wszyscy Polacy, będący wewnątrz zginęli, w obronie Grecji.

W tradycji greckiej porównuje się heroiczną walkę 15 Polaków Filhellenów z Turkami do obrony Termopil przed Persami przez Leonidasa i trzystu Spartan.

W dwusetną rocznicę wybuchu powstania 1821 roku przeciwko niewoli tureckiej rząd grecki zamierzał obchodzić to Święto z wielkimi honorami. Niestety, z powodu utrzymującej się nadal pandemii wirusowej Covid-19 wszystkich planów nie da się zrealizować. Rząd grecki, doceniając pomoc zagraniczną dla powstańców greckich w tamtych latach ze strony Rosji, Anglii i Francji, zaprosił przedstawicieli tych państw do wzięcia udziału w jubileuszowej uroczystości w Atenach.

Uhonorowano patriotyczną postawę naszych Polaków, którzy walczyli w powstaniu za„ Wolność naszą i waszą”, o czym świadczy napis na ich symbolicznym grobie w miejscu pamięci w Missolungi, w mieście okrutnie doświadczonym przez Turków z dynastii osmańskiej.

Zito i Ellada! (Niech żyje Grecja!), Zito i Polonia ! (Niech żyje Polska!)

Wanda Amarantidou – Przewodnicząca Rady Seniorów

Podobne artykuły