OBSŁUGA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Kategoria: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ    Dodano: 11 sierpnia 2021    Wyświetleń: 1576   Autor: Aneta Stępień

OBSŁUGA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Bieżąca obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona jest poprzez geoportal powiatu piotrkowskiego https://piotrkow.geoportal2.pl/. Dostęp do geoportalu w trybie chronionym możliwy jest po zawarciu umowy pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych, a Starostą Powiatu Piotrkowskiego. Druk umowy do pobrania tutaj. Po wypełnieniu i podpisaniu umowy należy przesłać ją na adres podgik@powiat-piotrkowski.pl. Umowa musi być opatrzona podpisem elektronicznym. Umowa zostanie zawarta w terminie 1-2 dni, a właściwy pracownik skontaktuje się celem podania danych dostępowych.

Obsługa Wykonawców w trakcie pandemii koronawirus.

  1. Materiały do weryfikacji lub uwierzytelnia należy składać w skrzynce podawczej z napisem „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku głównego, przy ul. Sienkiewicza 16.
  2. Potwierdzenie wypływu dokumentacji odbywa się elektronicznie, poprzez zmianę statusu na geoportalu w module „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”
  3. Odbiór materiałów lub operatów do weryfikacji dobywa się poprzez specjalny „Punkt wydawania materiałów” znajdujący się obok wejścia do  budynku ośrodka – wejście od ul. Narutowicza.
  4. Odbioru materiałów lub operatów do poprawy dokonywać można po wcześniejszym otrzymaniu z PODGiK wiadomości email, potwierdzającej taką możliwość.
  5. Wobec wykonywania przez cześć pracowników pracy zdalnej, zalecaną formą kontaktu jest „komunikator” w module geoportalu lub poczta email.