OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kategoria: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ    Dodano: 11 sierpnia 2021    Wyświetleń: 3463   Autor: Aneta Stępień

OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Obsługa klientów indywidualnych oraz innych podmiotów w zakresie sprzedaży map zasadniczych lub ewidencyjnych możliwa jest na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest dostarczenie do PODGiK wydrukowanego i wypełnionego wzoru formularza. Drugim sposobem jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie PODGiK.

Sposób pierwszy:

 1. Pobrać ze strony internetowej właściwe formularze, wydrukować je i wypełnić. Formularze w wersji papierowej dostępne są także przy drzwiach wejściowych do budynku głównego, przy ul. Sienkiewicza 16a.
 2. W formularzu należy podać numer telefonu do osoby wypełniającej wniosek. Brak tego numery w przypadku złego wypełnienia formularza wydłuży procedurę i skutkować będzie załatwianiem całej sprawy drogą listowną.
 3. W „formularzu P” należy bezwzględnie uzupełnić pozycje 1, 2, 4, 7, 8a lub 8b, 9, 10, 12. W miarę możliwości należy wypełnić pozycję 5 i 11. W zależności od rodzaju zamawianych materiałów należy uzupełnić także „formularz P1” lub „formularz P3” lub „formularz P4” lub „formularz P7”.
 4. Wypełnione formularze należy zeskanować lub zrobić dobrej jakości zdjęcie i wysłać na adres mapy@powiat-piotrkowski.pl. Wypełnione formularz można także złożyć w skrzynce podawczej z napisem „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku głównego, przy ul. Sienkiewicza 16a.
 5. Przygotowane wnioski rozpatrywane są w terminie 1-5 dni i przygotowywane do wysyłki listownej na adres podany w formularzu.

Sposób drugi:

 1. Wejść na stronę http://piotrkow.geoportal2.pl/ i wybrać zakładkę „Sprzedaż map, udostępnianie materiałów zasobu, wnioski narada koordynacyjna”.
 2. Należy zalogować się. Jeśli nie posiadają Państwo konta należy wypełnić formularz i założyć konto.
 3. Po zalogowaniu się istnieje możliwość zakupu mapy w postaci drukowanej lub postaci elektronicznej.
 4. W przypadku zamówienia mapy w postaci drukowanej zostanie ona wydrukowana w PODGiK i wysłana do Państwa drogą listowną. W trakcie wypełniania formularza zostaniecie Państwo poproszeni o wskazanie na tle mapy powiatu jaki obszar ma być pokazany na zakupionej mapie (punkt 7 formularza). W celu lepszej orientacji należy w oknie mapy włączyć widoczność działek i budynków. Należy także ustawić format papieru.
 5. W przypadku zamówienia mapy w postaci elektronicznej zostanie ona wygenerowana automatycznie i po dokonaniu zapłaty będzie natychmiast dostępna. W trakcie wypełniania formularza zostaniecie Państwo poproszeni o wskazanie na tle mapy powiatu jaki obszar ma być pokazany na zakupionej mapie (punkt 7 formularza). W celu lepszej orientacji należy w oknie mapy włączyć widoczność działek i budynków. Za pomocą narzędzia linijka (w oknie mapy) należy narysować wskazany obszar. Dane w postaci elektronicznej można zakupić z formacie edytowalnym – DXF, lub w formacie nieedytowalnego rysunku – PDF lub GEOTIF. Zalecamy zakup mapy w formacie PDF, co umożliwi wydruk zamówionej mapy na Państwa komputerze.
 6. Po złożeniu zamówienia należy dokonać płatności. Można jej dokonać wykonując tradycyjny przelew bankowy na rachunek wskazany w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub za pomocą modułu płatności elektronicznych. Po wykonaniu tradycyjnego przelewu prosimy o przesłanie jego potwierdzenia na adres mapy@powiat-piotrkowski.pl, co znacznie przyspieszy wydanie zamówionych materiałów. W przypadku płatności elektronicznej materiały zamówione z pozycji „mapa w postaci elektronicznej” dostępne są natychmiast.

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie sprzedaży map odpowiedzą nasi pracownicy pod numerem telefonu 44 732 78 05.