Szkoła w Bujnach - dobry start w dorosłość

Kategoria: Edukacja   Dodano: 18 marca 2021    Wyświetleń: 242   Autor: Aneta Stępień

Szukasz szkoły szanującej tradycje, nowoczesnej i otwartej, dbającej o wysoki poziom kształcenia, przyjaznej dla ucznia, rodzica i nauczyciela? - taką placówką jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach.

Szkoła w Bujnach, jako nieliczna w Polsce, prowadzi kształcenie w zawodzie technik leśnik. To kierunek dla miłośników przyrody chcących łączyć naukę z realizacją pasji i zainteresowań. Uczniowie uczą się m.in. rozpoznawania przedstawicieli fauny i flory leśnej, poznają zasady mechanizacji prac leśnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w leśnictwie.

Technik weterynarii to kolejny kierunek, dzięki któremu uczniowie zgłębiają tajniki anatomii i fizjologii oraz hodowli i rozrodu zwierząt. Zajęcia prowadzą lekarze weterynarii w profesjonalnie wyposażonej pracowni zabiegowej. Zawód weterynarza nie należy do zawodów łatwych, ale stworzony został z myślą o tych, którym leży na sercu zdrowie zwierząt.

Równie przyszłościowym zawodem w szkole jest technik architektury krajobrazu, który adresowany jest do młodych ludzi z wyobraźnią, zainteresowanych pięknem przyrody. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu architektury krajobrazu, tworzenia koncepcji i dokumentacji projektowych ogrodów, wykonywania prac związanych z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych.

Szkoła oferuje naukę w technikum żywienia i usług gastronomicznych.  To kierunek dla młodzieży kreatywnej, która cechuje się wrażliwością sensoryczną, a także poczuciem wyjątkowego gustu kulinarnego.

Najstarszym zawodem w szkole jest technik rolnik.  W trakcie nauki uczniowie poznają nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania, organizacji rynku rolnego i marketingu. Zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz wiedzę, jak skorzystać z programów pomocowych UE. Mogłoby się wydawać, że zawód rolnika jest w dzisiejszych czasach traktowany marginalnie. Jednakże chcąc uzyskać Fundusze Unijne do rozwoju gospodarstwa wykształcenie rolnicze jest niezbędne.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkoły są między innymi kierunki:  technik ogrodnik, technik logistyk oraz technik spedytor. Od lat powodzeniem w szkole cieszą się klasy mundurowe: liceum ogólnokształcące dla kandydatów do pracy w policji oraz na zawodowych żołnierzy – od tego roku powstał Oddział Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nauka w oddziale przygotowania wojskowego gwarantuje:
– zajęcia z żołnierzami zawodowymi,
– regularne szkolenia w jednostkach wojskowych,
– umundurowanie i wyposażenie z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
– skróconą służbę przygotowawczą,
– pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej,
– dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wojskowe,
– ponadto po zakończeniu nauki i złożeniu przysięgi wojskowej absolwenci zostaną przeniesieni do rezerwy.

Klasy mundurowe powstają przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, 25. Batalionem Logistycznym w Tomaszowie Mazowieckim oraz z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej.

Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie „mundurówek” biorą udział w dodatkowych zajęciach, tj. edukacja policyjna, edukacja wojskowa, musztra, samoobrona, pływanie, pierwsza pomoc. Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w niecodziennych lekcjach ze strzelectwa sportowego, które są w szkole elementem przygotowania do służby w policji i wojsku. Poznają specyfikę pracy służb mundurowych uczestnicząc w prelekcjach prowadzonych przez pracowników: policji, wojska i straży, biorą udział w szkoleniu przygotowanym przez 25. Batalion Logistyczny 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka oraz wymogom współczesnego rynku pracy, proponuje również  kierunek kształcenia, tj.: liceum ogólnokształcące- klasę pożarniczą oraz klasę ratowniczo-medyczną  (objętą patronatem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych
w Piotrkowie Tryb), a także szkołę branżową I stopnia kształcącą w zawodzie operator obrabiarek skrawających objętą patronatem firmy Haering.

Przy szkole mieści się internat szkolny z bardzo dobrym zapleczem socjalnym, jadalnią, świetlicą oraz pracownią informatyczną z dostępem do Internetu. Zapewnia on młodzieży uczącej się w szkole zakwaterowanie, wyżywienia i całodobową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu. W budynku internatu na dwóch piętrach znajduje się 31 trzyosobowych pokoi, mogących pomieścić 93 podopiecznych.

Zespół Szkół dba o podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, prowadzi bezpłatne kwalifikacyjne kursy w zawodach: rolnik, ogrodnik, technik architektury krajobrazu, kucharz, florysta, operator maszyn leśnych.

Podobne artykuły