Dzieci i młodzież ze szkoły w Proszeniu aktywnie spędzają czas

Kategoria: Edukacja   Dodano: 15 lutego 2023    Wyświetleń: 461   Autor: K. Szyposzyńska

Dzieci znajdują się w pomieszczeniu. obok stoi choinka

Z początkiem grudnia 2022 r.  Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu rozpoczęło realizację projektu „Aktywnie! Praktycznie! Z Pasją!” w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Jego celem jest wsparcie inicjatyw sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych uczniów placówek edukacyjnych na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tysięcy mieszkańców. Dotacje przyznano 20 organizacjom - w tym Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkoły w Proszeniu.


W ramach projektu „Aktywnie! Praktycznie! Z Pasją!” dzieci i młodzież w wieku 5 - 18 lat z Gminy Wolbórz i innych gmin Powiatu Piotrkowskiego biorą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkół, w tym w aktywnościach:

  • politechnicznych z zakresu budowy modeli latających i kołowych,
  • sportowych z tenisa ziemnego i gimnastyki artystycznej,
  • ekologiczno - prozdrowotnych z elementami warsztatów kulinarnych,
  • wyjeździe edukacyjnym.

Wszystkie działania rozwijają w młodych kreatywność, zdolności i pasje. Efektem realizowanych działań będzie także poprawa standardów nauczania, rozwinięcie talentów oraz możliwość praktycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy.

Dzieci znajdują się w pomnieszczeniu podczas zajęć sportowych.

Podobne artykuły