Ważne informacje! можливості виїздів українських біженців до

Kategoria: Akcja humanitarna   Dodano: 02 kwietnia 2022    Wyświetleń: 740   Autor: Aneta Stępień

 
На прохання Уряду Лодзького Воєводства в Лодзі представляємо матеріали, які стосуються можливості виїздів українських біженців до Великобританії.
Na prośbę Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przedstawiamy materiały dotyczące możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii.
At the request of the Łódź Voivodship Office in Łódź we present materials about the possibilities for Ukrainian refugees concerning going to Great Britain.
 
Informacje dotyczące programu pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną na teren Wielkiej Brytanii. Osoby chcące pomóc, mogą zarejestrować się jako sponsorzy. Następnie mogą wyznaczyć obywatela Ukrainy lub ukraińską rodzinę, która zamieszka z nimi w ich domu lub w oddzielnej nieruchomości przez co najmniej sześć miesięcy w ramach nowej ścieżki wizowej. Sponsorem może być każda osoba, niezależnie od narodowości czy statusu imigracyjnego. Jedyny warunek to posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego pozwolenia na pozostanie w Wielkiej Brytanii).  Sponsorowani obywatele Ukrainy otrzymają trzyletnie pozwolenie na pozostanie w Wielkiej Brytanii i będą mogli w tym okresie pracować, ubiegać się o zasiłki i korzystać z wszystkich usług publicznych. Po znalezieniu się wzajemnie sponsora i osoby potrzebującej, obywatel Ukrainy bądź sponsor powinien wypełnić formularz online o nadanie wizy. Informacja określa także wskazówki dotyczące podróży do Wielkiej Brytanii oraz czynności, które należy wykonać po dotarciu na miejsce. Należy doprecyzować wybór odpowiedniego środka transportu ze swoim sponsorem, istotnym jest brak obowiązku udania się do Biura wizowego po dotarciu na miejsce.

.Informacje  przybliżające założenia programu pomocy rodziną obywateli Ukrainy uciekającym przed wojną. Aby otrzymać pomoc należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski złożone w ramach Programu Rodziny Ukrainy będą traktowane priorytetowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Formularze aplikacyjne muszą być wypełnione dla każdego członka rodziny, w tym jeden wniosek na dziecko. Bardzo ważne jest, aby podczas składania wniosku online klienci podali prawidłowy adres e-mail, ponieważ administracja będzie musiała skontaktować się z nimi w celu uzyskania dalszych wskazówek. Osoby spoza Wielkiej Brytanii ubiegające się  o pomoc powinny poczekać na decyzję przed podróżą do Wielkiej Brytanii.

Podobne artykuły