Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Mały Mundial - 24 czerwca 2018 r. w Dąbrowie n/Czarną
Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - 22-24 czerwca 2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Wydział Organizacyjny
budynek przy ul. Dąbrowskiego 7


Kierownik Wydziału:
Anetta Wróbel-Nowakowska

tel. 44 732 88 66, pokój 115
e-mail: a.nowakowska@powiat-piotrkowski.pl

Załatwiane sprawy

 1. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej
 2. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej
 3. Wpis przedsięwzięcia do kalendarza imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
 4. Wniosek o dokonanie zmian w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej
 5. Wniosek o wykreślenie z Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej
 6. Wpis do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych
 7. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych
 8. Wniosek o dokonanie zmian w Rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych
 9. Wniosek o wykreślenie z Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych
 10. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 11. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
 12. Skarga/wniosek do urzędu


Wszelkich informacji na temat spraw załatwianych w Wydziale Organizacyjnym udziela:
Biuro Obsługi Interesantów - tel. 44 732 88 94, 44 732 31 94

Przejdź do kart usług Wydziału Organizacyjnego

Przejdź do wzorów druków Wydziału Organizacyjnego
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.