Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

RADA SENIORÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Zarządzeniem nr 32/2018 Starosty Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w sprawie powołania składu osobowego członków Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego I kadencji, ogłasza się następujący skład członków Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego I kadencji:

LP. Reprezentant
interesów seniorów
z terenu danej Gminy/Stowarzyszenia
Imię
i Nazwisko
Charakterystyka kandydata
1 Miasto i Gmina Sulejów Stanisław Marciniak Założyciel i Prezes Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piliczanka – Sulejów”.
Aktywny działacz społeczny
2 Miasto i Gmina Sulejów Wanda Piechura Emerytowany pracownik samorządu miejskiego.
Radna jednej kadencji do samorządu gminnego
i jednej kadencji do samorządu powiatowego
3 Powiatowe Stowarzyszenie
Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych "KŁOS"
we Włodzimierzowie
Jerzy Mizera Emerytowany, długoletni pracownik samorządu terytorialnego, pełniący funkcje kierownicze.
Współzałożyciel i Prezes Powiatowego Stowarzyszenia
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych "KŁOS".
Aktywny działacz społeczny na rzecz seniorów
i osób niepełnosprawnych
4 Powiatowe Stowarzyszenie
Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych "KŁOS"
we Włodzimierzowie
Henryk Kiełbik Emerytowany, długoletni pracownik samorządu terytorialnego, pełniący funkcje kierownicze.
Współzałożyciel i Sekretarz Powiatowego Stowarzyszenia
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych "KŁOS".
Aktywny działacz społeczny na rzecz seniorów
i osób niepełnosprawnych
5 Gmina Rozprza Dorota Suchecka Emerytowana pracownica Zakładów w Niechcicach.
Aktywna działaczka społeczna.
Przez trzy kadencje Przewodnicząca Rady Osiedla
w Niechcicach. Członkini Związku Emerytów
6 Gmina Rozprza Maciej Kowalczyk Długoletni nauczyciel szkół muzycznych
powiatu piotrkowskiego. Aktywny działacz społeczny,
uczestnik różnych projektów artystycznych
i akcji charytatywnych. Współpracuje z wieloma instytucjami
i stowarzyszeniami, działającymi w Gminie Rozprza
i na terenie całego powiatu piotrkowskiego
i radomszczańskiego
7 Gmina Czarnocin Roman Kopeć Wieloletni działacz społeczny.
Przez 36 lat udzielał się społecznie
w Komitecie Dostawców Mleka w Biskupiej Woli,
którym przez kilkanaście lat przewodniczył.
Przez 8 lat członek Rady Nadzorczej
Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi.
Od 1964 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Biskupiej Woli. Obecnie, czwartą kadencję,
Radny w Radzie Gminy w Czarnocinie.
Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Moszczenicy
8 Gmina Moszczenica Teresa Korytkowska Od 7 lat Przewodnicząca Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Moszczenicy. Członkini Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy.
Aktywna działaczka społeczna,
inicjatorka kabaretów oraz projektantka strojów
na Rajd Chłopski, a także kucharka na dożynkach gminnych,
powiatowych oraz w różnych konkursach.
Brała udział w projektach "Twoje Serce - Twoim Życiem",
"Święto Pieroga", "Zdrowi i sprawni bez względu na wiek"
9 Gmina Moszczenica Irena Oleksiewicz Od 29 lat Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Srocku. Członkini Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
i Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.
Aktywna działaczka społeczna,
coroczna współorganizatorka Dnia Matki.
Brała udział w projektach "Twoje Serce - Twoim Życiem",
"150-lecie KGW", "Zdrowi i sprawni bez względu na wiek"
10 Stowarzyszenie Senior Uśmiech w Wolborzu Elżbieta Bąk Członek Zarządu Stowarzyszenia Senior Uśmiech. Wieloletnia Przewodnicząca Gminnej Rady Koła Gospodyń Wiejskich.
Prezes Fundacji „150 lat KGW”.
Członkini Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocinie.
Skarbnik w Lokalnej Grupie Działania "Dolina Pilicy". Wieloletnia działaczka społeczna i koordynatorka wielu uroczystości kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, pikników
i wystaw twórczości ludowej na terenie Gminy Wolbórz,
całego powiatu piotrkowskiego i kraju.
Twórczyni ludowa i uczestniczka Zespołu folklorystycznego "Nad Wolbórką". Organizatorka krajowego Przeglądu
Stołów Wigilijnych i Wielkanocnych w Nadarzynie.
Brała udział w projekcie "Twoje Serce - Twoim Zdrowiem",
koordynowała projekty "Zawsze młodzi i sprawni",
"Grant na zakup sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjno-sportowych"
11 Piotrkowskie Stowarzyszenie Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych "Sygnał" w Piotrkowie Tryb.
Danuta Woźniak Prezes Piotrkowskiego Stowarzyszenia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Sygnał” w Piotrkowie Trybunalskim.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Piotrkowie Trybunalskim,
Wiceprzewodnicząca Klubu Seniora MOK
w Piotrkowie Trybunalskim. Wieloletnia działaczka społeczna.
Podejmuje szereg działalności na rzecz osób starszych, włącza seniorów do aktywnego życia wspólnoty lokalnej
12 Stowarzyszenie
Razem dla Gorzkowic
Grażyna Stolarska Współzałożycielka i Sekretarz Stowarzyszenia
Razem dla Gorzkowic. Aktywna działaczka społeczna.
W Stowarzyszeniu działa na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Gminy Gorzkowice.
Dba o integrację społeczności lokalnych, ochronę, zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego
13 Gmina Ręczno Maria Wilczyńska Długoletni pracownik samorządowy – przez 25 lat pełniła funkcję Sekretarza Gminy Ręczno.
Aktywna działaczka społeczna.
Członkini m.in. Gminnego Chóru „Jana”.
Sekretarz w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Ręczno. Skarbnik w Kole Gospodyń Wiejskich w Ręcznie
14 Gmina Łęki Szlacheckie Wanda Krystyna Amarantidou Doktor nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego.
Członkini Rady Sołeckiej w Trzepnicy
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza.
Aktywna działaczka społeczna
w zakresie promowania historii lokalnej Trzepnicy.
Członkini Towarzystwa Naukowego oraz Zespołu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych LOGOS.
Prowadzi działalność publicystyczną,
związaną z Ziemią Piotrkowską,
która skupia się na przygotowywaniu, wygłaszaniu
oraz publikowaniu artykułów w lokalnej prasie,
np. w "Ziemi Piotrkowskiej". Prelegentka w licznych odczytach i konferencjach
15 Gmina Wola Krzysztoporska Bogdan Kazub Lokalny patriota i działacz społeczny Ludowego Zespołu Sportowego i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przez kilkanaście lat pełnił funkcję
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
Przez dwie kadencje Radny Powiatu Piotrkowskiego.
Przez 4 lata Przewodniczył Rady Powiatu Piotrkowskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydium Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego I kadencji:
Przewodniczący: Wanda Amarantidou
Wiceprzewodniczący: Jerzy Mizera
Sekretarz: Teresa Korytkowska
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.