Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - RozprzaNumer telefonu na zapisy wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - 44 732 88 01

Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia, wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pobierz plik PDF Opinie o udzielonej pomocy
Pobierz plik PDF Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja
Pobierz plik PDF Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna
Pobierz plik PDF Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie
Pobierz plik doc Karta Pomocy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


Pobierz plik PDF Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Pobierz plik PDF Pismo w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
Pobierz plik DOC Wzór druku - Lista Jednostek


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.