Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zapraszamy na badania mammograficzne - 1 lipca 2019 r. - Moszczenica

Florystyka - szansa na rozwój i pracę
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Florystyka - szansa na rozwój i pracę

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      Powiat Piotrkowski - Partner KSOW - informuje iż będzie realizował operację pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę", mającą na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.
      Cel główny oraz cele szczegółowe są spójne z Priorytetem 6 PROW na latach 2014-2020, pn.: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich; Celem 1 KSOW na lata 2014-2020, pn.: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Działaniem 6 KSOW na lata 2014-2020 pn.: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Przygotowywana operacja jest bezpośrednio powiązana z Tematem 8 i 9 KSOW dotyczącymi wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz promocją jakości życia na wsi i miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
      Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 28 499,98 zł. Operacja "Florystyka - szansa na rozwój i pracę", skierowana do młodzieży gimnazjalnej oraz osób dorosłych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej operacji zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
  • warsztaty dla grupy 60 osób
  • kandydaci na kierunku florystyka
  • założenie nowych firm o profilu florystycznym
  • rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
      Przypominamy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej www.ksow.pl.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.