Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - Rozprza

Targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Udział w targach rolniczych szansą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


      Celem operacji realizowanej przez Powiat Piotrkowski jest upowszechnienie wiedzy, w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego, poprzez uczestnictwo w wyjeździe studyjnym 160 mieszkańców powiatu piotrkowskiego, na międzynarodowe targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY. Udział w targach umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Zwiedzanie stoisk wystawienniczych oraz udział, w towarzyszących imprezie, pokazach, konferencjach i seminariach, rozpowszechni dobre praktyki, w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Dzięki realizacji operacji nastąpi również wzrost inwestycji i rozwój gospodarstw rolnych na terenie powiatu piotrkowskiego. Cele operacji są spójne z priorytetem 1 PROW na lata 2014-2020: wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, celem 1 KSOW na lata 2014-2020 pn. zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz obszarów wiejskich, działaniem 6 KSOW na lata 2014-2020 pn: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Udział w targach przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich co jest zgodne z tematem 8 operacji pn. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych.

      Przypominamy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej www.ksow.pl.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.