Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2017 roku

Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

     Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z póź. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór formularza (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/285/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

ogłasza

drugi otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o konkursie
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Wyniki konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z obszaru pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
w ramach współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o wynikach konkursu


Wyniki konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe8 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia


BUD-UJ Razem po naborach szukuje się do kolejnych konkursów
Kategoria: Organizacje pozarządowe31 stycznia 2018 r.
BUD-UJ Razem po naborach szukuje się do kolejnych konkursów

Główne założenia LSR na lata 2014-2020
oraz dalsze możliwości aplikowania

Realizacja działań 2017 roku

      Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM", zgodnie z obowiązującym harmonogramem, przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", na następujące działania:

1. W maju na przedsięwzięcia:
- "Podejmowanie działalności gospodarczej" - wysokość dostępnych środków - 2 000 000 zł.
- "Rozwijanie działalności gospodarczej" - wysokość dostępnych środków - 2 850 000 zł.
(...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe25 stycznia 2018 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

     Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 poz. 1868 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 33, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz §1 Uchwały Nr XXXV/285/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z obszaru pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
w ramach współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o konkursie
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.