Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

OGŁOSZENIE
Kategoria: Organizacje pozarządowe19 maja 2017 r.

Ogłoszenie

      Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 15.05.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku" - (stanowiąca załącznik nr 1).
      Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
      Realizację zadania zaplanowano w okresie od 15.06.2017 r. do 10.09.2017 r., a wnioskowana kwota to 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia):
  • przesyłając go na adres e-mail: pczk@powiat-piotrkowski.pl
  • bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku". Decyduje data wpływu formularza do urzędu.
Pobierz plik PDF Treść oferty
Pobierz plik PDF Formularz uwag (...)


Dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorców
Kategoria: Organizacje pozarządowe16 maja 2017 r.

Dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorcówRuszamy z naborami
Kategoria: Organizacje pozarządowe11 maja 2017 r.
Ruszamy z naborami25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020. Ogłoszenia o naborach można znaleźć na stronie www.buduj.eu w zakładce "Nabory". Ogłoszone nabory dotyczą:
1. Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) - na łączną kwotę 2 000 000 zł,
2. Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) - na łączną kwotę 2 850 000 zł,
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (3/2017) - na łączną kwotę 2 047 750 zł.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów. W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Pobierz plik PDF Regulaminie doradztwa). Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy. (...)


III Trzeciomajowy Zlot Rowerowy w Woli Kutowej
Kategoria: Organizacje pozarządowe4 maja 2017 r.
III Trzeciomajowy Zlot Rowerowy w Woli Kutowej      Pokazy strażackie i występy artystyczne towarzyszyły, zorganizowanej już po raz trzeci, przez mieszkańców sołectwa Wola Kutowa, imprezie rowerowej. Zlot poprzedziła msza święta odprawiona przez proboszcza parafii w Czarnocinie ks. Kanonika Bogdana Jelenia, zaś homilię wygłosił ks. Patryk Madejczyk. W mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarnocin. Po zakończonej mszy św. Ks. Kanonik Bogdan Jeleń poświęcił rowery oraz rowerzystów, błogosławiąc ich na nowy sezon rowerowy. Tradycyjnym elementem Trzeciomajowych Zlotów Rowerowych w Woli Kutowej jest Przegląd Pieśni Maryjnych, w którym artyści prezentują utwory o tematyce religijnej. W części tej na zaproszenie organizatorów wystąpiła Schola z Moszczenicy. Pirotechnicznie oraz edukacyjnie zaprezentowała się Ochotnicza Straż Pożarna z Czarnocina, przygotowując pokaz gaszenia pożaru przy pomocy prądownicy pianotwórczej. (...)


Piłkarskie obchody Światowego Dnia Krwiodawcy.
Kategoria: Organizacje pozarządowe24 kwietnia 2017 r.
Piłkarskie obchody Światowego Dnia Krwiodawcy.      Piotrkowskie Stowarzyszenie HDK "KRWINKA" zorganizowało w Sulejowie V Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego pod hasłem "Krwiodawcy ? Dzieciom", w ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy. Po zaciętej rywalizacji, stojącej na wysokim poziomie, najlepszym zespołem okazała się drużyna Szczerbca Wolbórz. II miejsce przypadło dla Skalnika Sulejów, a trzecie dla Grabki Grabica. Nagrodę dla najlepszego zawodnika zdobył Konrad Przywara ? Szczerbiec Wolbórz. Patronat nad turniejem objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała. (...)


Modna fotografia w Dąbrowie nad Czarną
Kategoria: Organizacje pozarządowe23 kwietnia 2017 r.
Modna fotografia w Dąbrowie nad Czarną      Na terenie Dąbrowy nad Czarną odbyła się innowacyjne warsztaty fotograficzne w ramach międzynarodowej inicjatywy pt. "Mamy Modę Na Działania". Wydarzenie, które poprowadził - Marcin Mazur miało na celu przedstawienie sposobów wykonywania fotografii i efektów z tym związanych, efektem końcowy będzie wydanie kalendarza z najciekawszymi zdjęciami regionu, a następnie przesłanie go do placówek na terenie powiatu piotrkowskiego. Organizatorem projektu na terenie gminy Aleksandrów jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, a partnerem gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Litwie. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.