Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


ABC loterii i zbiórek publicznych
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 września 2017 r.
ABC loterii i zbiórek publicznych      Poprawnie przeprowadzone loterie fantowe i zbiórki publiczne są dla organizacji szansą na zdobycie brakujących środków oraz sfinansowanie zaplanowanych działań. Jednakże nie zgłoszenie takich przedsięwzięć stanowi przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym. Należy pamiętać, że przeprowadzając loterię czy zbiórkę niezgodnie z przepisami, możemy nie tylko stracić zebrane środki, ale również narazić się na konsekwencje prawno-finansowe. A zatem jakie formalności musi dopełnić organizacja, by zapobiec takiej sytuacji? Jak zgłosić zbiórkę publiczną w 10 minut? Na co zwrócić uwagę i kiedy się rozliczyć? Te i inne niezbędne informacje uzyskacie Państwo na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 września w godz. 1600-1800 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96. Kwestie dotyczące loterii i zbiórek publicznych przedstawi Państwu ekspertka Centrum OPUS - Katarzyna Książczak. Serdecznie zapraszamy! Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 września. Zgłoszenia zawierające nazwę organizacji oraz imiona i nazwiska uczestników można przesyłać na adres: nmilewska@opus.org.pl (...)


Jak rozliczyć dotację?
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 września 2017 r.
Jak rozliczyć dotację?Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na bezpłatne spotkanie z rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się 28 września br. o godzinie 1500 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7 (sala Kolumnowa). Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie na numer telefonu 44 732 88 44 lub na adres mailowy d.adamek@powiat-piotrkowski.pl do dnia 26 września br.


Zapraszamy na konsultacje
Kategoria: Organizacje pozarządowe13 września 2017 r.
Zapraszamy na konsultacje      Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, działając w Partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy "Słyszę Serce", pragnie zaprosić do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, w ramach realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu pt. "Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami". Celem projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się 18 września 2017 roku w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10. Konsultacje lokalne z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz, mający kontakt ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, odbędą się o godz. 1000-1200. Konsultacje lokalne z osobami niepełnosprawnymi i osobami z ich otoczenia, mającymi kontakt ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się o godz. 1230- 1430. (...)


Jubileusz OSP w Trzepnicy
Kategoria: Organizacje pozarządowe28 sierpnia 2017 r.
Jubileusz OSP w Trzepnicy      Sto lat obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzepnicy. Na błoniach zabytkowego dworku w Trzepnicy, o. Przemysław Lutyński wraz z o. Henrykiem Szymańskim modlili się w intencji druhów i o pomyślność dla ich rodzin. Imię Skarbek otrzymał nowy pojazd strażacki, poświęcony i oblany szampanem przez chrzestnych: wójta gminy Łęki Szlacheckie druha Piotra Łącznego Prezesa Gminnego Zarządu ZOSP RP i druhnę Grażynę Lasek Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piotrkowskiego. Życzenia i gratulacje usłyszeli druhowie całej jednostki m.in od samorządu powiatu piotrkowskiego. Zasłużonych strażaków, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz, st. bryg Paweł Kardas Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie oraz Prezes OSP w Trzepnicy druh Dariusz Gładysz odznaczyli Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami, odznakami Wzorowy Strażak, a druhów seniorów pamiątkowymi statuetkami. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe24 sierpnia 2017 r.
Ogłoszenie      Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą NR 488/2017 w dniu 23 sierpnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki konkursu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Wyniki konkursu (...)


Pokoleniowa integracja
Kategoria: Organizacje pozarządowe23 sierpnia 2017 r.
Pokoleniowa integracja      Seniorzy, młodzież i osoby niepełnosprawne spotkały się na wspólnej integracji w samym centrum Gór Świętokrzyskich. Choć dzieliły ich lata i ruchowe ułomności okazało się, że razem mogą "przenosić góry". Motorem napędowym były wolontariuszki ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem", które wraz z młodzieżą gimnazjalną z Dąbrowy n/Czarną zabrały osoby starsze i niepełnosprawne na wycieczki krajoznawcze. Dzięki rządowemu projektowi na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a realizowanego przez Stowarzyszenie "Radość Życia" z Wałbrzycha, były to dni pełne wrażeń i wzruszeń. Uczestnicy projektu zwiedzili m.in. Zespół Klasztorny "Święty Krzyż", Świętokrzyski Park Narodowy, Sandomierz, Jaskinię Raj, muzeum wsi kieleckiej a w Szydłowie przenieśli się w czasy średniowieczne. - Mogę z pełną świadomością stwierdzić, że dobrze wychowana młodzież jest bezpieczeństwem i radością ludzi starych - mówiła Jadwiga Rosińska uczestniczka projektu. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.