Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

1% dla organizacji z łódzkiego
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 lutego 2017 r.
1% dla organizacji z łódzkiego      Trwa kampania "1% dla organizacji z Łódzkiego", która ma zachęcić mieszkańców województwa łódzkiego do wsparcia swoim podatkiem organizacji, działających w naszym regionie. Jej celem jest popularyzacja mechanizmu oraz zachęcenie podatników do wspierania aktywnych organizacji z naszego terenu. Wielu z nas nie lubi płacić podatków. Ten obowiązek może nam umilić świadomość, że setna część naszego podatku trafia - bez żadnego uszczerbku na naszym budżecie - do organizacji, którą chcemy wspomóc. Czy tak się stanie zależy tylko od nas. Zachęcamy do korzystania z mechanizmu 1% - to prosty i bezpłatny sposób na to, aby wesprzeć lokalne organizacje. W ubiegłym roku, w ramach tego mechanizmu, podatnicy w naszym województwie przekazali OPP ponad 35,7 mln zł, z czego prawie 12 mln zł trafiło do lokalnych organizacji. Oznacza to, że jako region niejako straciliśmy prawie 24 mln zł. (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe15 lutego 2017 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe1 lutego 2017 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej,
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Taneczny początek roku w Aleksandrowie
Kategoria: Organizacje pozarządowe1 lutego 2017 r.
Taneczny początek roku w Aleksandrowie      W ramach międzynarodowego projektu ERASMUS + pt. "Mamy Modę Na Działania", realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków na terenie Gminy Aleksandrów, przeprowadzono warsztaty taneczne. Wydarzenie, którego celem było przygotowanie spektaklu tanecznego, zainicjowała grupa taneczna "Magistic Dance" - działająca aktywnie na terenie gminy oraz specjalnie zaproszeni goście: Maga Radłowska - choreograf, pedagog, tancerka i performer, od 2015 roku prowadząca zajęcia na Uniwersytecie Middlesex w Londynie oraz Magdalena Gwarda - wokalistka. Była to już III inicjatywa zrealizowana dla lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży, mieszkającej na obszarze gminy Aleksandrów. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe31 stycznia 2017 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017


Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Zagrożenia współczesnego świata - teatralnie
Kategoria: Organizacje pozarządowe19 grudnia 2016 r.
Zagrożenia współczesnego świata - teatralnie      W Gimnazjum w Gorzkowicach odbyło się podsumowanie, niemal półrocznych działań, których efektem był spektakl teatralny zatytułowany "Zagrożenia współczesnego świata". Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice we współpracy z Gimnazjum w Gorzkowicach. W tym czasie przeprowadzono następujące wydarzenia:
- warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez instruktorów teatralnych z Piotrkowa Trybunalskiego Małgorzatę Kowalczyk i Bartosza Gumulca,
- zajęcia koła teatralnego dla młodzieży,
- zajęcia muzyczne dla młodzieży,
- zajęcia plastyczne dla młodzieży,
- wykonanie i montaż kurtyny,
- zakup wieży stereo,
- zaprojektowanie, zakup i uszycie elementów scenografii,
- zakup rekwizytów.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.