Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2017 roku

Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe4 kwietnia 2018 r.

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia


Z Aleksandrowa do Brukseli
Kategoria: Organizacje pozarządowe27 marca 2018 r.
Z Aleksandrowa do Brukseli      Do Brukseli - siedziby władz Unii Europejskiej - wyjechała grupa młodzieży z gminy Aleksandrów. Wycieczka była możliwa dzięki dobrej współpracy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "JESTEŚMY RAZEM" z europosłem Jarosławem Kalinowskim. Oprócz zwiedzania Parlamentu Europejskiego, uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć najważniejsze zabytki Brukseli takie jak: Grand Place, czyli jeden z najładniejszych rynków Europy, Katedrę św. Michała i św. Goduli, Łuk Triumfalny, największe na świecie muzeum starych samochodów, Atomium - imponujący, gigantyczny model cząsteczki żelaza, powiększony 150 mld razy oraz Antwerpie - przepiękne miasto leżące w północnej Belgii. Kulminacyjnym momentem wyjazdu była uroczysta kolacja z europosłem Jarosławem Kalinowskim, który opowiedział m.in. o bieżących pracach Parlamentu nad budżetem Unii. - Jeśli tylko będziemy mieli taką okazję, bo nie był to pierwszy, lecz kolejny taki wyjazd, chcemy podtrzymywać nasze dobre relacje z europosłem Jarosławem Kalinowskim - zaznacza Michał Małecki - Prezes Stowarzyszenia "JESTEŚMY RAZEM". - Te wyjazdy są bardzo ważne, szczególnie dla młodzieży, która chce poznawać nowe kraje, ludzi, kulturę, ale często nie ma takich możliwości. Nasze Stowarzyszenie zamierza im to ułatwić - dodaje prezes Małecki, zapraszając do udziału we wszystkich inicjatywach tej organizacji. (...)


Zapraszamy na spotkanie informacyjne
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 marca 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Pobierz plik PDF Harmonogram spotkańOgłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe20 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe13 marca 2018 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 7, 8, 13 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, 10, 16, 18, 19 i art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr XXXV/285/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

     Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z póź. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór formularza (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.