Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Informacja o przetargach
Kategoria: Ogłoszenia7 lutego 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszych przetargów ustnych ograniczonych
na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1790/11, 1792/1, 1795/1,
działki 1780/15 i działek 1782 i 1805,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 740/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1790/11, 1792/1, 1795/1 działki 1780/15 i działek 1782 i 1805 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 30 stycznia 2019 r. pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1790/11, 1792/1, 1795/1, działki 1780/15 i działek 1782 i 1805 o łącznej powierzchni 36,40 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia5 lutego 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w miejscowości Gąski, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia24 stycznia 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Czarnocinie,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 749/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 16 stycznia 2019 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.

(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia21 stycznia 2019 r.
      Listy osób, które dopuszczone zostały do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Czarnocinie, stanowiących własność powiatu piotrkowskiego.

Pobierz plik PDF Lista osób nr 1
Pobierz plik PDF Lista osób nr 2
Pobierz plik PDF Lista osób nr 3


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia27 grudnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Czarnocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 728/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 19 grudnia 2018 r. drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia17 grudnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o pow. 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o pow. 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, przeznaczonej do sprzedaży.
      Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone zostały w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.