Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - Rozprza

Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)


OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w miejscowości Gąski, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Ogłoszenia11 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia26 marca 2019 r.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

      Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego,a wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dziewuliny gm. Grabica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 216.
Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków" na działkach położonych w Dziewulinach gm. Grabica.
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 marca 2019 r.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha
wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha,
stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), o godz. 1100 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1.

      W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, tj. do dnia 8 marca 2019 r. nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 1.700,00 zł., słownie: tysiąc siedemset złotych.
(...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia21 marca 2019 r.

Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

      Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Glina gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 101/11.
Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia, wykonywanej metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową pod dnem rowu na działkach położonych w obrębie Glina gminie Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski. (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia8 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 105 600,00 zł.
     Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 17 kwietnia 2019 roku w wysokości 6 000,00 zł. z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin, działka 1799/10" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.