Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2017 roku

Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia19 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości, położonych w Czarnocinie,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 605/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 11 kwietnia 2018 r. pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia19 kwietnia 2018 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ
ZA WYKONANIE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO W RAMACH POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH,
PROWADZONYCH W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
STAROSTWA POWIATOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Pobierz plik PDF Treść zaproszenia wraz formularzem


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia5 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą nr 589/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 28 marca 2018 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.
(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia4 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1780/9 o pow. 0,1379 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053647/9, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Czarnocin, z przeznaczeniem na realizację celów socjalnych i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 marca 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
informuje o wyniku szóstego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek
743/4, 743/5, 743/6 i 743/7, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 572/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 14 marca 2018 r. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonych w Bujnach, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia16 marca 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 część, stanowiącego własność Skarbu Państwa,
we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Kurnędz gm. Sulejów,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki: 466
o pow. 0,15 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00052199/6.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o przetargu
Pobierz plik PDF Regulamin przetargów (...)


           


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.