Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Próbna ewakuacja - alarm przeciwpożarowy
Kategoria: Edukacja28 września 2018 r.
Próbna ewakuacja - alarm przeciwpożarowy      W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim: mł. kpt. Mariusz Pietraszczyk oraz mł. kpt. Marcin Miśkiewicz, którzy przy okazji przeprowadzili prelekcję i pokaz gaszenia pożaru. Próbna ewakuacja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Po odliczeniu i sprawdzeniu stanu osobowego ewakuowanych odbył się krótki pokaz gaszenia pożaru z użyciem gaśnicy proszkowej, w którym pod czujnym okiem strażaków czynny udział brali uczniowie szkoły. Ćwiczenia przeciwpożarowe przygotowała Mirosława Kaczmarek-Michalak (społeczny inspektor ds. bhp) wraz z dyrekcją i kierownictwem szkoły. (...)


Zapraszamy na szkolenie
Kategoria: Edukacja13 września 2018 r.

Zapraszamy na szkolenieZagraniczna współpraca
Kategoria: Edukacja12 września 2018 r.
Zagraniczna współpraca      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie kontynuuje współpracę zagraniczną z innymi szkołami europejskimi. Projekt "We Are the Same" programu Erasmus+ dotyczy dziedzictwa kulturowego współczesnej Europy, tego, co łączy i co dzieli młodzież z różnych regionów kontynentu. Nie tylko uczniowie mogą poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności, to dla nauczycieli możliwość wymiany doświadczeń, a dla regionu świetna promocja. W ramach tego projektu szkołę odwiedził przedstawiciel norweskiego partnera, Roar Bakke. Spotkał się z dyrektor placówki, Wiesławą Olejnik oraz z nauczycielami realizującymi projekt. Było o czym rozmawiać, gdyż przed Szydłowem drugi rok realizacji działań, wśród których są wyjazdy do Holandii i Norwegii oraz duże międzynarodowe spotkanie w Polsce pod koniec roku szkolnego. (...)


Znów najlepsi w województwie
Kategoria: Edukacja10 września 2018 r.
Znów najlepsi w województwie      Na terenie 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo- Obronne dla klas mundurowych województwa łódzkiego. Zawody zorganizowane zostały przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Biorące w nich udział szkoły uczestniczyły w następujących konkurencjach:
- strzelanie z karabinka kbks,
- częściowe rozkładanie i składanie broni kbk AK,
- rzut granatem do celu,
- marszobieg zespołowy z pokonywaniem przeszkód na dystansie 5 km z elementami przenoszenia rannych na noszach i przepychania samochodu ciężarowego marki STAR.
Punkty zdobyte we wszystkich konkurencjach, zagwarantowały uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach I miejsce na podium. Dzięki tej lokacie młodzież liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym i wojskowym reprezentować będzie Województwo Łódzkie w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu w dniach 30.09 - 5.10.2018. Zwycięzcy okazali się najlepsi w rzucie granatem do celu oraz strzelaniu z karabinka kbks, a indywidualnie w strzelaniu najlepszym zawodnikiem został Bartosz Wojciechowski uczeń klasy III LOP. (...)


Pierwszy dzwonek w ZS CKP w Bujnach
Kategoria: Edukacja4 września 2018 r.
Pierwszy dzwonek w ZS CKP w Bujnach      Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również pracowników administracji i obsługi. To był wyjątkowo uroczysty dzień w Zespole Szkół CKP im. Wincentego Witosa w Bujnach. Oficjalnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała nowa Dyrektor Szkoły - Paulina Dziadczyk. Szczególnie ciepłe słowa i podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli szkołę, usłyszeli uczniowie rozpoczynający nowy etap swojej edukacji, czyli pierwszoklasiści. Dyrektor Szkoły życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego - wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości, spokoju, ciekawych doświadczeń, sił w realizacji celów oraz sprostania nowym zadaniom i wyzwaniom. (...)


W Akademii uaktywnią zawodowo
Kategoria: Edukacja17 sierpnia 2018 r.

W Akademii uaktywnią zawodowo

      Zapraszamy osoby młode z terenu woj. łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja trwa od kwietnia do końca października 2018 roku, w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup. Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: lodz@asise.pl na ten adres należy również wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe, które są dostępne na stronie www.szkolenia.asise.pl. Formularz zgłoszeniowy można również złożyć w biurze projektu na ul. Nawrot 46, Łódź (siedziba OSK Wota) tel. do biura w Łodzi: 535 497 461 (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.