Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bezpłatna mammografia 24 sierpnia w Czarnocinie
Zapraszamy na ROL-SZANSĘ - 25 i 26 sierpnia

Wydział Komunikacji pracuje od 6.00 do końca wakacji
Kategoria: Informacje10 sierpnia 2018 r.

Wydział Komunikacji pracuje od 6.00 do końca wakacjiCzy będzie samorządowe porozumienie dla dobra mieszkańców gminy?
Kategoria: Informacje8 sierpnia 2018 r.
Czy będzie samorządowe porozumienie dla dobra mieszkańców gminy?      4 km odcinek drogi powiatowej Siomki-Glina, zgodnie z oczekiwaniami delegacji mieszkańców z Krzyżanowa, która przybyła na wtorkową sesję Rady Powiatu, jest w harmonogramie inwestycji na drogach, które samorząd powiatowy zamierza rozpocząć przed 2020 rokiem. - Wynika to wprost z przyjętej w 2015 roku strategii drogowej, której zapisy sukcesywnie realizujemy, czego dowodem jest modernizacja już ponad 125 km dróg do końca tego roku - podkreślił starosta powiatu Stanisław Cubała. - Gdyby nie sprzeciw niektórych mieszkańców, do końca sierpnia droga zostałaby, jeśli nie w całości, to przynajmniej w połowie, przez powiat zmodernizowana. Tymczasem samorząd powiatowy musiał te plany zmodyfikować i przygotowuje się do realizacji takiej inwestycji, jakiej oczekuje część społeczeństwa, czyli kompleksowej przebudowy zgodnie z prawem budowlanym.
A to oznacza w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów pod drogę, co - jak argumentował starosta - jest procesem znacznie dłuższym i kosztownym.
- Naszym priorytetem jest dokończenie drogi powiatowej Piotrków-Jeżów-Kalisko - przypomniał wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Mieliśmy szansę pozyskać środki zewnętrzne. Niestety mimo, że dwukrotnie zwracaliśmy się do wójta gminy Romana Drozdka o wspólną realizację kolejnego etapu - modernizacji wiaduktu w Siomkach - mamy odmowę, co pod znakiem zapytania stawia zapowiedzi Pana Wójta o wspólnym wykonaniu drogi Glina-Siomki. Jak zadeklarował wicestarosta, powiat jest w stanie sam - etapowo - przebudować obie drogi, jednak konieczne jest pozyskanie funduszy zewnętrznych. Dlatego będzie aplikował o dofinansowanie w każdym możliwym programie.
(...)


Koncertowe pożegnanie z gośćmi z Glodeni
Kategoria: Informacje7 sierpnia 2018 r.
Koncertowe pożegnanie z gośćmi z Glodeni      Hora Moldovei - Moładawska Góra - zespół z rejonu Glodeni, gość specjalny I Folk Festiwalu Aleksandrów 2018, odwiedził samorządowców Powiatu Piotrkowskiego, dając specjalny mini koncert mołdawskich pieśni i tańców regionalnych. W murach Starostwa Powiatowego delegację mołdawską, z Wiceprezydentem Rejonu Glodeni Oxaną Albu na czele, powitał Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała. - Cieszymy się bardzo, że zapoczątkowana kilka lat temu współpraca pomiędzy naszym powiatem a Rejonem Glodeni rozwija się, czego dowodem jest zaproszenie Waszego zespołu do udziału w Folk Festiwalu, organizowanego przez organizację pozarządową -mówił Starosta Cubała. - Nie bez znaczenia jest fakt, że oprócz wymiany kulturalnej prowadzimy współpracę na różnych szczeblach samorządowych, włączając do współpracy gminy powiatu piotrkowskiego i Rejonu Glodeni. Współpraca samorządów stała się faktem, bowiem goszczący na Ziemi Piotrkowskiej Mołdawianie byli podejmowani m.in. przez samorząd gminny Łęki Szlacheckie, a w delegacji mołdawskiej znajdowali się wójtowie gmin: Balatina - Dimitri Jacuk i gminy Danił - Michaił Ursu. - Koncertem w Starostwie chcieliśmy podziękować samorządowcom Ziemi Piotrkowskiej za pamięć i zaproszenie do udziału w Waszych wydarzeniach kulturalnych - mówiła Wiceprezydent Oxana Albu. - Jestem pewna, że mając takich przyjaciół w Powiecie Piotrkowskim, nasza współpraca będzie się rozszerzała na inne obszary, w tym na działania edukacyjne i gospodarcze. (...)


Chcą stworzyć Klaster Dobrej Energii
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2018 r.
Chcą stworzyć Klaster Dobrej Energii       Z inicjatywy Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały oraz Prezesa Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM, Bogdana Bujaka, odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie, dotyczące utworzenia Klastra Energii. Prelegenci - dr Ewa Kochańska, Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz Marek Sikora, ekspert ds. odnawialnych źródeł energii - szczegółowo prezentowali zagadnienia dotyczące działalności i funkcjonowania Klastra oraz korzyści płynących z niego dla środowiska naturalnego. Idea utworzenia Klastra Energii pojawiła się w związku z nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Działalność klastra opiera się na platformie organizacyjnej i technicznej, wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań oraz rozwijanie nowych produktów i usług. (...)


Zespołowo monitorują stan wysypisk odpadów
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2018 r.
Zespołowo monitorują stan wysypisk odpadów      W związku z pożarami składowisk odpadów, które odnotowano na terenie całego kraju, ale także w województwie łódzkim, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała powołał Zespół do spraw gospodarki odpadami w Powiecie Piotrkowskim. Jedno z pierwszych posiedzeń z udziałem pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, funkcjonariuszy straży pożarnej i policji, któremu przewodniczył Ryszard Musiałowicz Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, poświęcone było wskazaniu newralgicznych miejsc, związanych z gospodarką odpadami oraz podejmowanym przez odpowiednie służby działaniom zabezpieczającym. Zadaniem Zespołu jest monitorowanie oraz ocena potencjalnych i istniejących zagrożeń w związku z wytwarzaniem, przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów na terenie powiatu piotrkowskiego. (...)


Nowy komendant piotrkowskich strażaków
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2018 r.
Nowy komendant piotrkowskich strażaków      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ma wreszcie komendanta. 1 sierpnia starszy kapitan Jakub Rytych odebrał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego, nominację na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Komendant Jakub Rytych rozpoczął służbę w Straży Pożarnej 1 sierpnia 2002 roku, właśnie w Komendzie Miejskiej w Piotrkowie. Przez 16 lat pracy przeszedł kolejne szczeble awansu zawodowego od pracy w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej, poprzez sekcję kadrową, a następnie kontrolno - rozpoznawczą, którą kierował od 2013 roku. Od marca br. przez trzy miesiące pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Tryb. Gratulacje i życzenia nowemu Komendantowi złożyli Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała i Wicestarosta Piotr Wojtysiak, którzy podkreślali znaczenie obsadzenia stanowiska dla stabilizacji działalności jednostki PSP, a co za tym idzie poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.