Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2015 roku
Powiat kształci w sztuce kreowania mody

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu
Kategoria: Informacje28 czerwca 2016 r.
Absolutoryjna sesja Rady PowiatuAbsolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu Piotrkowskiego nad działalnością Zarządu Powiatu Piotrkowskiego. Po zakończeniu roku budżetowego, radni oceniają pracę organu wykonawczego, czyli Zarządu Powiatu, w zakresie gospodarki finansowej powiatu. Ocena ta ma charakter merytoryczny, czyli powinna ściśle odnosić się do wykonania budżetu. Udzielenie absolutorium oznacza samorządową aprobatę dla działań Zarządu Powiatu, związanych z wykonaniem budżetu. Wspomnianej ocenie Zarząd Powiatu Piotrkowskiego zostanie poddany już w najbliższy czwartek 30 czerwca. Przewodnicząca Paulina Dziadczyk zwołała sesję Rady Powiatu na godzinę 1300. Oprócz głosowania nad absolutorium radni przyjmą sprawozdanie finansowe za rok 2015, sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. (...)


Dużo o zdrowiu na Konferencji w Sulejowie
Kategoria: Informacje27 czerwca 2016 r.
Dużo o zdrowiu na Konferencji w SulejowieO tym, jak ważne w życiu każdego człowieka jest zdrowie i jak dużo zależy od nas samych, by móc się nim cieszyć, można było się przekonać w czasie II Konferencji "Partnerstwo lokalne na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu piotrkowskiego", którą piotrkowskie Starostwo Powiatowe zorganizowało w Sulejowie. Piątkowe wydarzenie było okazją do pierwszego podsumowania efektów działań, podejmowanych w ramach programu profilaktyki zdrowia "Twoje Serce, Twoim Życiem". Wartym podkreślenia jest fakt, że realizacja programu opiera się na współpracy partnerskiej pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi, ale przede wszystkim organizacjami społecznymi, czyli Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Sportowymi, a także Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu starosta powiatu Stanisław Cubała wiedza o tym, jak zadbać o swoje zdrowie, to właściwa droga do osiągnięcia długiego życia. - Dlatego powiat piotrkowski, przygotowując projekt profilaktyczny stawiał na działania, sprzyjające zwiększeniu samoświadomości mieszkańców powiatu piotrkowskiego, w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, a także dbania o dobrostan psychiczny - stwierdził starosta. W trakcie spotkania podczas prezentacji wicestarosty powiatu Piotrka Wojtysiaka, wszyscy uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się o dotychczas realizowanych działaniach, w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”, a także tego, co mieszkańców powiatu czeka w najbliższym czasie. (...)


W głowie im siatkówka
Kategoria: Organizacje pozarządowe23 czerwca 2016 r.

W głowie im siatkówkaBędzie bezpieczniej nad Zalewem Sulejowskim
Kategoria: Informacje22 czerwca 2016 r.
Będzie bezpieczniej nad Zalewem SulejowskimAby wzmocnić działania policji w okresie letnim, samorząd powiatu piotrkowskiego wraz z gminą Wolbórz i Sulejów, zawarł porozumienie z komendantem policji na zwiększenie liczby policjantów w miejscach, gdzie będą wypoczywać turyści. Oznacza to, że dotychczasowa służba otrzyma dodatkowe wsparcie (90 służb w sezonie) ze strony patroli ponadnormatywnych, które sfinansuje powiat piotrkowski i samorządy gminne. - Rokrocznie piotrkowskie Starostwo Powiatowe przeznacza środki, jakimi dysponuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie, aby jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom powiatu, jak i wypoczywającym nad Zalewem Sulejowskim - podkreśla starosta powiatu Stanisław Cubała. - Widzimy, że to przynosi bardzo dobry efekt, nie tylko ten, związany z reagowaniem na zdarzenia, ale przede wszystkim prewencyjny. Policjant, który patroluje teren zbiornika wzdłuż linii brzegowej, jest w stanie poprzez swoją obecność udaremnić wiele groźnych zdarzeń, jak np. wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. (...)


Kilka dni na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego
Kategoria: Informacje21 czerwca 2016 r.

Kilka dni na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Tylko do 27 czerwca 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dotychczas do ARR wpłynęło ponad 40 tys. wniosków. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
- zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
- rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
- rośliny okopowe: ziemniak
- mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.
O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach. Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek można wypełnić poprzez aplikację ELF dostępną na stronie www.elf.arr.gov.pl
(...)


Kolejny turniej Powiatowej Ligi Piłki Nożnej
Kategoria: Sport21 czerwca 2016 r.
Kolejny turniej Powiatowej Ligi Piłki NożnejNa Orliku w Ręcznie został rozegrany II turniej Powiatowej Ligi Piłki Nożnej, której organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, przy współudziale Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb. Pozycję lidera obroniła drużyna LZS „OLDBOY” Wola Krzysztoporska. Podczas drugiego turnieju rozegrano dziewięć spotkań, Warto dodać, iż fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL dostarczyła dla uczestników Powiatowej Ligi Piłki Nożnej, bezpłatne napoje izotoniczne w limitowanej serii aluminiowych puszek #TakeBackYourStreets! Przez cały czas trwania turnieju prowadzona będzie zbiórka pustych puszek po napojach, które przekazane zostaną do recyklingu.„Sport dla wszystkich - recykling dla każdego!” to hasło towarzyszące imprezom sportowym, które Fundacja RECAL wspiera, przekazując nieodpłatnie specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Ball - puszki aluminiowe z napojem izotonicznym o smaku arbuzowym. Akcję wspierają także Ministerstwo Sportu i Turystyki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich TAFISA oraz Recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Kolejny turniej planowany jest 16 lipca w Moszczenicy. Powiat Piotrkowski, realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, włączył się w działania na rzecz recyklingu oraz ma zainspirować do bardziej świadomej troski o otaczające nas środowisko, przybliżając kwestię odzysku opakować. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.