Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bezpłatna mammografia 24 sierpnia w Czarnocinie
Zapraszamy na ROL-SZANSĘ - 25 i 26 sierpnia

W Akademii uaktywnią zawodowo
Kategoria: Edukacja17 sierpnia 2018 r.

W Akademii uaktywnią zawodowo

      Zapraszamy osoby młode z terenu woj. łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja trwa od kwietnia do końca października 2018 roku, w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup. Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: lodz@asise.pl na ten adres należy również wysyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe, które są dostępne na stronie www.szkolenia.asise.pl. Formularz zgłoszeniowy można również złożyć w biurze projektu na ul. Nawrot 46, Łódź (siedziba OSK Wota) tel. do biura w Łodzi: 535 497 461 (...)


Seniorzy zgłębiają tajniki sztuki ludowej
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 sierpnia 2018 r.
Seniorzy zgłębiają tajniki sztuki ludowej      To było już drugie spotkanie z rękodziełem ludowym. Uczestnicy projektu "Sztuka ludowa i piękno powiatu piotrkowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Senior - Uśmiech z Wolborza poznają tajniki wykonywania m.in. ozdób z papieru. Temu właśnie tematowi były poświęcone ostatnie warsztaty bibułkarstwa, które poprowadziła Ilona Helman, twórca ludowy, a nad przebiegiem całego przedsięwzięcia bacznie czuwa Elżbieta Bąk, Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Wcześniej w ramach tego samego projektu 40-osobowa grupa wzięła udział w wycieczce turystyczno - krajoznawczej po powiecie piotrkowskim, odwiedzając m.in. siedzibę Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Piotrkowskiego, przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. W roku bieżącym na realizację zadań publicznych, wpisujących się w ten cel Zarząd Powiatu Piotrkowskiego przeznaczył łącznie 150 tysięcy złotych. (...)


Mikrogranty w Łódzkiem - spotkanie informacyjne
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 sierpnia 2018 r.

Mikrogranty w Łódzkiem - spotkanie informacyjneWydział Komunikacji pracuje od 6.00 do końca wakacji
Kategoria: Informacje10 sierpnia 2018 r.

Wydział Komunikacji pracuje od 6.00 do końca wakacjiStop dopalaczom
Kategoria: Kampanie9 sierpnia 2018 r.

Stop dopalaczomCzy będzie samorządowe porozumienie dla dobra mieszkańców gminy?
Kategoria: Informacje8 sierpnia 2018 r.
Czy będzie samorządowe porozumienie dla dobra mieszkańców gminy?      4 km odcinek drogi powiatowej Siomki-Glina, zgodnie z oczekiwaniami delegacji mieszkańców z Krzyżanowa, która przybyła na wtorkową sesję Rady Powiatu, jest w harmonogramie inwestycji na drogach, które samorząd powiatowy zamierza rozpocząć przed 2020 rokiem. - Wynika to wprost z przyjętej w 2015 roku strategii drogowej, której zapisy sukcesywnie realizujemy, czego dowodem jest modernizacja już ponad 125 km dróg do końca tego roku - podkreślił starosta powiatu Stanisław Cubała. - Gdyby nie sprzeciw niektórych mieszkańców, do końca sierpnia droga zostałaby, jeśli nie w całości, to przynajmniej w połowie, przez powiat zmodernizowana. Tymczasem samorząd powiatowy musiał te plany zmodyfikować i przygotowuje się do realizacji takiej inwestycji, jakiej oczekuje część społeczeństwa, czyli kompleksowej przebudowy zgodnie z prawem budowlanym.
A to oznacza w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów pod drogę, co - jak argumentował starosta - jest procesem znacznie dłuższym i kosztownym.
- Naszym priorytetem jest dokończenie drogi powiatowej Piotrków-Jeżów-Kalisko - przypomniał wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Mieliśmy szansę pozyskać środki zewnętrzne. Niestety mimo, że dwukrotnie zwracaliśmy się do wójta gminy Romana Drozdka o wspólną realizację kolejnego etapu - modernizacji wiaduktu w Siomkach - mamy odmowę, co pod znakiem zapytania stawia zapowiedzi Pana Wójta o wspólnym wykonaniu drogi Glina-Siomki. Jak zadeklarował wicestarosta, powiat jest w stanie sam - etapowo - przebudować obie drogi, jednak konieczne jest pozyskanie funduszy zewnętrznych. Dlatego będzie aplikował o dofinansowanie w każdym możliwym programie.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.