Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2015 roku
Powiat kształci w sztuce kreowania mody

Dotacja na osobliwości przyrodnicze
Kategoria: Projekty unijne24 sierpnia 2016 r.

Dotacja na osobliwości przyrodnicze

Powiat Piotrkowski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, w formie dotacji, na zadanie pn. "Osobliwości przyrodnicze powiatu piotrkowskiego”.
Wartość uzyskanego dofinansowania w formie dotacji wynosi do 150 000,00 zł.
Wartość ogólna zadania - 176 550,00 zł, wkład własny Powiatu wynosi 26 550,00 zł.
Termin realizacji zadania 4.04.2016 – 30.11.2016.
Projekt realizowany w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016” obejmuje przeprowadzenie szeregu działań, których celem jest podniesienie ekologicznej świadomości mieszkańców ziemi piotrkowskiej, promocja walorów przyrodniczych powiatu i znaczenia, otaczającej nas przyrody - występujące gatunki chronione fauny i flory. W ramach zadania odbędą się audycje radiowe oraz konkursy na antenie stacji lokalnej, związane z ochroną lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kampanie internetowe, promujące gatunki chronione flory i fauny, występujące na terenie powiatu piotrkowskiego, konkursy przyrodnicze dla dzieci i młodzieży oraz konkurs fotograficzny. Wydany zostanie album pn „Osobliwości przyrodnicze ziemi piotrkowskiej” z najciekawszymi miejscami, promującymi przyrodę okolic Powiatu Piotrkowskiego oraz bezpłatna gazetka, związana z ochroną zasobów przyrodniczych (...)


Sulejów otwarty na współpracę z powiatem
Kategoria: Informacje23 sierpnia 2016 r.
Sulejów otwarty na współpracę z powiatem      Łącznie 11 km, z planowanych siedmiu, na drogach powiatowych w sześciu gminach, w tym dwie na terenie gminy Sulejów. To efekt tegorocznych remontów krótkich odcinków dróg metodą nakładek asfaltowych, które zrealizował samorząd powiatu piotrkowskiego, we współpracy z samorządami gminnymi. Wybór dwóch ulic - Cmentarnej i Górnej – był oczywisty. - To najczęściej uczęszczane ciągi komunikacyjne, bowiem prowadzą do cmentarza i do kościoła – wymienia burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. - Wysoko oceniamy - zarówno mieszkańcy, jak i samorząd - tak znacząca poprawę komfortu komunikacyjnego w naszym mieście – stwierdza burmistrz i dodaje, że w przyszłym roku liczy na kolejne wspólne remonty na drogach. - W tym roku wspólnie wyremontowaliśmy 1,7 km dróg na terenie gminy Sulejów, wierzę, że w przyszłym roku podobne zabiegi uda się zrealizować na drogach Przygłów-Koło i na odcinku od Wójtostwa do Łęczna.
     W odbiorze inwestycji w Sulejowie uczestniczyli wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak wraz z członkiem Zarządu Powiatu Zbigniewem Sarlejemradnym powiatowym Mariuszem Stobieckim. Oprócz wspomnianych dwóch zadań sprawdzili wykonanie nowego dywanika na ul. Targowej, którego koszt w pełni poniósł samorząd powiatu, wykonując 200 metrów nowej nakładki.
        - Cieszymy się, że ta ścisła współpraca z gminami przynosi dobre dla mieszkańców efekty, w postaci poprawy stanu i bezpieczeństwa na drogach – zgodnie przyznali radni Sarlej i Stobiecki. - Serdecznie dziękujmy za zrozumienie ze strony burmistrza i radnych Rady Miejskiej, którzy widzą potrzebę dbania o infrastrukturę drogową, jako nasze wspólne dobro, służące wszystkim mieszkańcom.
(...)


Przed nami kolejna ROL-Szansa
Kategoria: Informacje23 sierpnia 2016 r.

Przed nami kolejna ROL-SzansaŚwiętowali żołnierze
Kategoria: Informacje16 sierpnia 2016 r.
Świętowali żołnierze15 sierpnia w całym kraju obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w miniony piątek uroczyste obchody zorganizowali żołnierze kombatanci ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Politycznie Represjonowanych Żołnierzy-Górników. W spotkaniu, połączonym z jubileuszem 35-lecia powołania ZŻWP, uczestniczył wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. Związek powstał dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu ogromnej grupy członków Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. Piątkowa uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym ppłk. Bronisław Gołąbczak, Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP wręczył medale i odznaczenia zasłużonym dla piotrkowskiego oddziału Związku. Całość zakończyła część artystyczna w wykonaniu zespołu Ewki. (...)


Rodzinny piknik dla Laury w Dąbrowie
Kategoria: Informacje8 sierpnia 2016 r.
Rodzinny piknik dla Laury w DąbrowieAktywnie równa się zdrowo o czym przekonać się mogli mieszkańcy powiatu piotrkowskiego podczas Pikniku Rodzinnego w Dąbrowie nad Czarną w ramach, którego zorganizowana została trzecia „Strefa Zdrowia” na potrzeby programu profilaktyki chorób układu krążenia „Twoje Serce Twoim Życiem”. W Pikniku wzięło udział ponad 1 200 osób. Oprócz licznie zgromadzonej społeczności lokalnej, która bardzo aktywnie włączyła się do organizacji akcji, promującej zdrowy styl życia, w imprezie uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych wicestarosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, członek zarządu powiatu piotrkowskiego i jednocześnie organizator pikniku – Michał Małecki, a także radny powiatu piotrkowskiego Michał Szymański. Jak zwykle na mieszkańców powiatu piotrkowskiego w Strefie czekało wiele atrakcji m.in.: konkursy sportowe dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami w postaci rowerów, robota kuchennego, piłek czy koszulek. Zmagania sportowe poprowadził polski strongman. Jeden z najlepszych polskich siłaczy. Mistrz Europy Centralnej Strongman w Parach 2007 – Tyberiusz Kowalczyk. Dla najmłodszych były animacje oraz plac zabaw, gdzie bezpiecznie i aktywnie mogły spędzić czas podczas trwania całej akcji. (...)
Informacja zawiera odnośnik do galerii

Razem dla mieszkańców odnawiamy drogi w powiecie
Kategoria: Informacje4 sierpnia 2016 r.
Razem dla mieszkańców odnawiamy drogi w powiecie      530 km dróg, w 11 gminach, utrzymuje samorząd powiatu piotrkowskiego. Mimo tak rozbudowanej sieci, powiat w partnerstwie z samorządowcami gmin, którym zależy na sieci wszystkich dróg na swoim terenie, sukcesywnie przebudowuje i odnawia kilkadziesiąt kilometrów dróg (w 2014 – 17 km + jeden most, w 2015 – 32 km + dwa mosty, w 2016 – 17,6 km na dziś, docelowo nawet 40,4 km, z częściową realizacją także w 2017 roku). Korzysta przy tym ze wszelkich możliwości pozyskania dofinansowania z programów zewnętrznych. W przypadku nie przyznania środków z jednego źródła finansowania, powiat czyni starania, aby pozyskać je z kolejnego.
     Obecnie na drogach gmin powiatu piotrkowskiego zakończyły się inwestycje, polegające na ułożeniu odcinkowych nakładek asfaltowych. Łącznie samorząd powiatowy wraz z zaangażowanymi, w poprawę stanu sieci dróg, gminami wykonał 10 takich zadań. Z planowanych do odnowienia 7 km i uzyskanych oszczędnościach poprzetargowych, udało się wykonać ponad 11 km nowych nakładek na 11 drogach, służących mieszkańcom gmin. Tak też było w przypadku drogi Piotrków - Jarosty w gminie Moszczenica. Z pierwotnych 2,5 km, dziś użytkownicy mogą korzystać z 3 kilometrowego odcinka - bezpiecznej, bo równej nawierzchni. Zadowolenia z tego faktu nie kryje samorządowiec Waldemar Banaszczyk mieszkaniec Jarost, który przez kilka lat zabiegał o przywrócenie tej drogi do stanu sprzed budowy krajowej ósemki w 2010 roku.
     - Po wizycie na tej drodze starosty powiatu Stanisława Cubały i deklaracji jej natychmiastowej naprawy, powiat wspólnie z wójtem gminy Moszczenica, odnowił ponad 3 km, zdewastowanej przebudową krajowej ósemki, naszej drogi – relacjonuje radny Banaszczyk. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.