Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych
Kategoria: Informacje12 grudnia 2018 r.
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych      W Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. - Dziękuję Wam za tę energię i optymizm, które zaoferowaliście naszym mieszkańcom - podkreślał Starosta Powiatu Piotr Wojtysiak. - Zapraszam do dalszej współpracy w roku następnym, a my, razem z wicestarostą będziemy Was wspierać i poszukiwać funduszy na realizację tych pomysłów. Mam tu na myśli np. szereg działań w ramach polityki społecznej, bo aż 27% mieszkańców naszego powiatu to osoby w wieku 65 plus. W ramach podziękowań za udany rok współpracy 38 uczestników projektu otrzymało dyplomy oraz statuetki.
W podsumowaniu zaprezentowano m.in. wybrane organizacje pozarządowe oraz ich działania w ramach konkursów dotacyjnych. (...)


Ogłoszenie o wynikach konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia


Protest rolników w Przygłowie
Kategoria: Informacje7 grudnia 2018 r.
Protest rolników w Przygłowie      Protestujący rolnicy, którzy blokowali w piątek Drogę Krajową nr 12 w Przygłowie, spotkali się z władzami Powiatu Piotrkowskiego - Starostą Piotrem Wojtysiakiem i Wicestarostą Dariuszem Magaczem. Hodowcy trzody chlewnej złożyli na ręce starosty petycję do premiera. - Obiecuję, że dokument ten prześlemy dalej. Odpowiednie decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd Powiatu Piotrkowskiego - zapewnił Piotr Wojtysiak. Rolnicy blokowali drogę od południa. Przez nieco ponad dwie godziny zatrzymywali ruch w cyklach 10-cio minutowych, przechodząc przez przejście dla pieszych. Hodowcy nie zgadzają się ze zbyt niskimi cenami skupu żywca oraz napływowi do Polski taniej wieprzowiny z krajów Beneluksu i Skandynawii. Rolnicy oczekują od państwa między innymi wprowadzenia Narodowego Systemu Gospodarki Żywnościowej według schematu: polski rolnik, polski przetwórca, polski handel dla polskiego konsumenta. Ponadto chcą rozwiązania spraw związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF). - Z wielką troską przyjmuję Państwa postulaty, a świadectwem tego, że w pełni je popieram, jest mój podpis na tym dokumencie - przyznał starosta Wojtysiak. (...)


Obradowała Rada Seniorów
Kategoria: Informacje7 grudnia 2018 r.
Obradowała Rada Seniorów      Na swym drugim posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego. Jej przewodnicząca, Wanda Krystyna Amarantidou, w imieniu wszystkich seniorów, pogratulowała wyboru nowemu Staroście Powiatu Piotrkowskiego Piotrowi Wojtysiakowi oraz Wicestaroście Powiatu Dariuszowi Magaczowi. - Liczymy na dobrą współpracę przez najbliższe 5 lat dla dobra wszystkich mieszkańców, a osoba i doświadczenie wicestarosty gwarantuje owocną współpracę - podkreślił starosta Wojtysiak. - Ze swej strony deklaruję, że postaram się o pełną reprezentację w Radzie wszystkich 11 gmin wraz z Aleksandrowem i Grabicą. Chciałbym, abyście Państwo kreowali politykę społeczną i senioralną ziemi piotrkowskiej. Już udało nam się pozyskać 6,5 mln zł na Centrum Usług Środowiskowych. W planach jest także projekt "Teleopieki dla seniorów", liczę tutaj także na Państwa podpowiedź i pomysły - dodał starosta. Seniorzy otrzymali mikołajkowe prezenty oraz zostali zaproszeni do udziału w powiatowej Wigilii, która odbędzie się 20 grudnia o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. (...)


Kredką i pędzlem o niepełnosprawnych przyjaciołach
Kategoria: Edukacja5 grudnia 2018 r.
Kredką i pędzlem o niepełnosprawnych przyjaciołach      "Mój niepełnosprawny przyjaciel i ja" pod taką nazwą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim podsumowano konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. W sumie oceniono 187 prac dzieci. Wicestarosta Powiatu Dariusz Magacz, wręczając nagrody laureatom, życzył im dalszego rozwijania swej plastycznej pasji.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII

W kategorii I nagrody otrzymali:
I miejsce - Blanka Nieśmiałek (Szkoła Podstawowa w Srocku)
II miejsce - Filip Grosfeld (Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach)
III miejsce - Dawid Olczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie)

W kategorii II nagrody otrzymali:
I miejsce - Kinga Krasoń (Szkoła Podstawowa w Wolborzu)
II miejsce - Dawid Wachecki (Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach)
III miejsce - Natalia Popielska (Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Goleszach Dużych) (...)


Trzy drogi w powiecie z dofinansowaniem
Kategoria: Informacje5 grudnia 2018 r.
Trzy drogi w powiecie z dofinansowaniem      6,3 mln złotych - to łączna dotacji, którą chce przeznaczyć Urząd Wojewódzki w Łodzi, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na drogi powiatu piotrkowskiego. Dwa wnioski złożone przez Powiat Piotrkowski na drogi powiatowe: Wroników - Cieszanowice (4,8 km) i ul. Taraszczyńska w Sulejowie (1,7 km) znalazły się na ostatecznej liście rankingowej. Trzeci to przebudowa ul. Sportowej w Rozprzy, na realizację której gmina Rozprza otrzyma 330 tysięcy złotych. - To dla mieszkańców, którzy korzystają z tych dróg bardzo dobra wiadomość - mówił w czasie zwołanej konferencji prasowej Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. - Pozyskanie 6 milionowego dofinansowania jest jednak możliwe tylko dzięki współpracy powiatu z samorządami gminnymi, w tym przypadku Gminy Rozprza i Sulejów, które w swoich budżetach, podobnie jak powiat, zadeklarowały własne środki na realizację zadań drogowych. Obie drogi będą bowiem całkowicie przebudowane, a to znaczący wzrost kosztów wykonania obu ciągów komunikacyjnych. Przypomnę, że samorząd powiatu każdego roku pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje drogowe, a tylko w minionej kadencji była to kwota 17,6 mln złotych.
Obecny na spotkaniu Mateusz Pali doradca Wojewody Łódzkiego zapowiedział, że istnieje realna szansa na zwiększenie obecnego 50% dofinansowania, co zakłada utworzony Fundusz Dróg Samorządowych.
- Zachęcamy samorządy do szerokiej współpracy w celu składania wniosków w kolejnych konkursach i dziękujemy Panu Staroście za wyznaczenie kierunku, który mam nadzieję przyniesie efekty dla dobra mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej - stwierdził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.