Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2017 roku

Archiwalne dzieje Piotrkowa Trybunalskiego
Kategoria: Kultura23 lutego 2018 r.

Archiwalne dzieje Piotrkowa TrybunalskiegoMieszkańcy dobrze oceniają Starostwo
Kategoria: Informacje23 lutego 2018 r.
Mieszkańcy dobrze oceniają Starostwo      Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ma kolejny dowód na to, że nieustająco doskonali się w obsłudze interesantów. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w anonimowym badaniu satysfakcji, są zadowoleni ze sprawności i pomocy urzędników w załatwianiu codziennych spraw w Starostwie. 98 procent ankietowanych osób wydało urzędowi pozytywną ocenę. W porównaniu do poprzednich lat, liczba zadowolonych z obsługi interesantów, wzrosła. - Zdecydowana większość respondentów to klienci indywidualni, mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego, ale byli też przedstawiciele podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych - wymienia Edyta Kulbat, koordynator Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. - Ankietowani oceniali nas w zakresie m.in: zaangażowania, uprzejmości i kompetencji urzędników, warunków w jakich są obsługiwani, zrozumiałości przekazywanych informacji, dostępności informacji oraz terminowości i staranności w rozpatrywaniu spraw. (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

     Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z póź. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór formularza (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/285/17 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

ogłasza

drugi otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o konkursie
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Wyniki konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe21 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z obszaru pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
w ramach współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o wynikach konkursu


Ruszają rekordowe, drogowe inwestycje powiatowe w gminach
Kategoria: Informacje19 lutego 2018 r.
Ruszają rekordowe, drogowe inwestycje powiatowe w gminach      Ostatnie trzy lata (2015-2017) to najintensywniejszy okres inwestycyjny na drogach powiatowych. Powiat Piotrkowski, wspólnie z samorządami gminnymi, zmodernizował blisko 85 km odcinków komunikacyjnych, na których realizację wydano prawie 37 mln złotych. 15 mln złotych z tej kwoty to środki pozyskane z funduszy zewnętrznych. - Ta dobra passa jest efektem wieloletniej współpracy z władzami gmin, które dostrzegają, że tylko wspólnie można szybciej odnawiać drogi, na które liczą mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy - podkreśla wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Równie dobrze przygotowaliśmy się do tegorocznych inwestycji. Planujemy zmodernizować ponad 35 km dróg powiatowych za prawie 16 mln złotych, na terenie wszystkich 11 gmin ziemi piotrkowskiej.
Pierwsze 3 km powiat zamierza przebudować w gminie Wolbórz. Chodzi o drogę powiatową Wolbórz - Żarnowica, której wykonanie jest ściśle związane z planowaną, w tej lokalizacji, budową największego centrum logistycznego w regionie. Dodatkowo samorząd powiatu pozyskał 50% dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.