Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Nie ma lekarzy do pracy w szpitalach
Kategoria: Informacje16 sierpnia 2017 r.
Nie ma lekarzy do pracy w szpitalach      Z brakiem kadry lekarskiej na oddziałach szpitalnych boryka się cała Polska. Pilnie potrzebni są pulmonolodzy, interniści, pediatrzy, kardiolodzy i szereg innych specjalistów. Problem ten, odczuwają także piotrkowskie placówki medyczne. W przestrzeni publicznej głośno zrobiło się na ten temat, gdy w listopadzie 2016 roku zamknięto oddział pediatryczny w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim, a potem przez wiele miesięcy poszukiwano następców. Udało się to dopiero przy uruchamianiu nowoczesnego oddziału dziecięcego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie (PZOZ). Również odejście lekarzy rodzinnych z Przychodni nr 4 (ul. Armii Krajowej) i 5 (ul. Dmowskiego) było jedną z przesłanek do podjęcia decyzji przez Zarząd i Radę Powiatu Piotrkowskiego do połączenia obu placówek, funkcjonujących na terenie miasta.
      W ciągu ostatnich kilku miesięcy, władze powiatu piotrkowskiego zwracały uwagę na konieczność zmiany systemu kształcenia lekarzy, informując jednocześnie czym będzie skutkować brak interwencji i podjęcia działań w odpowiednim czasie. Według danych największa uczelnia medyczna w regionie łódzkim, każdego roku przygotowuje do podjęcia pracy i rozpoczęcia specjalizacji ok. 350 osób. Niestety nie widać ich na co dzień w szpitalach. Tracimy ich, bo większość wyjeżdża do pracy za granicę.
      Niewykluczone, że także piotrkowski PZOZ wkrótce będzie potrzebował nowych kardiologów i internistów. Od 2 czerwca dyrekcja toczy rozmowy negocjacyjne z obecnym zespołem lekarskim Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Lekarze z oddziału złożyli wypowiedzenia w związku, jak twierdzą, ze złymi warunkami pracy i brakiem sprzętu diagnostycznego. - Te zarzuty są dość mocno naciągane - ripostuje Aneta Stępień asystent prasowy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. - Przypomnę, że dzięki staraniom Zarządu i Rady Powiatu Piotrkowskiego, tylko w tym roku, placówka otrzymała z budżetu powiatu dotację m.in. na zakup nowych aparatów USG i RTG. Także powiat sfinansował termomodernizację budynku szpitala, a w obiekcie wymieniono kabinę windy i odnowiono Ogólną Izbę Przyjęć. Dodatkowo na trzecim piętrze rozpoczęto remont na potrzeby pododdziału ciąży powikłanej, który miał być kontynuowany także w części kardiologiczno-internistycznej. A zatem z myślą o pacjentach, intensywnie poprawiamy warunki zarówno te sprzętowe, jak i lokalowe, z których korzysta także personel medyczny. Oczywiście władze powiatu zdają sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, ale wymaga to dużych nakładów finansowych, chociażby tych przekazanych na uruchomienie w czerwcu oddziału dla dzieci.
      Bez echa pozostają zapewnienia dyrektora PZOZ Elizy Bartkowskiej o sięgających nawet kilku tysięcy złotych podwyżkach dla niezadowolonych lekarzy. - Moja propozycja wyższych wynagrodzeń została odrzucona - informuje dyrektor Bartkowska. (...)


To były kolonie jak marzenie
Kategoria: Turystyka11 sierpnia 2017 r.
To były kolonie jak marzenie      120 dzieci i młodzieży z gminy Moszczenica, Czarnocina, Grabicy i Ręczna powiatu piotrkowskiego skorzystało z kolonii letnich, zorganizowanych przez Halinę Derach - Prezesa Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy. Uczestnikami wakacyjnych wyjazdów w większości były osoby, których przynajmniej jeden rodzic ubezpieczony jest w KRUS. Dla nich KRUS dofinansował letni pobyt. Pozostali rodzice ponieśli pełne koszty kolonii, które zlokalizowano we Władysławowie i Stegnie oraz w stolicy Tatr - Zakopanem. Kierownicy i wychowawcy poszczególnych grup starali się, by dzieci były przede wszystkim bezpieczne oraz mile spędzili wakacje. Nad morzem oczywiście kąpiel w Bałtyku oraz szereg wycieczek, między innymi zwiedzanie Gdańska, Helu, Krynicy Morskiej, Malborka, Zatoki Puckiej oraz miejscowości, w której się znajdowali. Wielką atrakcją dla wszystkich był Ocean Park we Władysławowie, Park Linowy w Gdańsku oraz Fokarium na Helu. Na miejscu w ośrodkach organizowane były zawody sportowe, takie jak: mecze piłki nożnej i piłki siatkowej na plaży. Wychowawcy wszystkich grup ogłosili konkurs: mam talent, karaoke i na najczyściejszy pokój. (...)


Dobra koordynacja służb ratowniczych i kryzysowych
Kategoria: Informacje11 sierpnia 2017 r.
Dobra koordynacja służb ratowniczych i kryzysowych      Pomoc poszkodowanym w czasie nawałnicy, która wyrządziła szkody na terenie gminy Grabica, Moszczenica i Czarnocin, była głównym celem kilkugodzinnych działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Sztab Zespołu, któremu przewodniczył wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak, na miejscu zdarzenia organizował wsparcie szczególnie dla tych, których budynki mieszkalne lub inwentarskie zostały uszkodzone. W pierwszej kolejności zabezpieczano zerwane dachy budynków, wykorzystując w tym celu plandeki, będące na stanie Magazynu Kryzysowego. Poszkodowanym potrzebne były także agregaty prądotwórcze, z których prąd zasilał urządzenia niezbędne w gospodarstwach rolnych. Po wstępnym oszacowaniu strat, członkowie Zespołu, czyli wójt gminy Grabica Krzysztof Kuliński, służby nadzoru budowlanego oraz Ryszard Musiałowicz kierownik wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, rozmawiali o dalszej formie pomocy finansowej dla poszkodowanych w postaci zasiłków celowych. Równolegle z pracą Zespołu, trwały intensywne działania służb ratowniczych - Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej - przy usuwaniu powalonych drzew, elementów uszkodzonych budynków i zabezpieczenia pozrywanych linii energetycznych. Burza dokonała zniszczeń w Grabicy, Boryszowie, Srocku, Podolinie, Czarnocinie, Bieżywodach, Tychowie, Szynczycach, Budach Szynczyckich i Biskupiej Woli. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

      Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 07.08.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Organizacja powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych w Szydłowie"

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Oferta
Pobierz plik PDF Formularz uwag (...)


PZOZ walczy o zwiększenie świadczeń stomatologicznych w powiecie
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2017 r.
PZOZ walczy o zwiększenie świadczeń stomatologicznych w powiecie      Czy do Sulejowa, Aleksandrowa i Moszczenicy powróci bezpłatna stomatologia? Wiele wskazuje na to, że tak. Dyrektor łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił ogłosić dodatkowe konkursy dla tych jednostek, których nie wybrano w pierwotnym postępowaniu. Od niekorzystnego, dla mieszkańców trzech gmin powiatu piotrkowskiego, majowego konkursu odwołał się Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie, gdyż otrzymał pięcioletni kontrakt na trzy z czterech gabinetów stomatologicznych: w Trzepnicy (gm. Łęki Szlacheckie), Grabicy i w Wolborzu. - W ostatnim konkursie NFZ zmienił zasady i rozpisał świadczenia na cały powiat. Mimo wskazania w ofercie PZOZ lokalizacji w Sulejowie, placówka nie została przez płatnika uwzględniona - przypomina Eliza Bartkowska dyrektor piotrkowskiego PZOZ. - We wszystkich punktach, czyli także w Sulejowie, dysponujemy odpowiednią kadrą i sprzętem, wymaganym w kontrakcie i byliśmy przekonani, że z uwagi na kontynuację usług, będziemy je nadal świadczyć. To, co mogło zaważyć na punktacji w tej lokalizacji to kryterium niezależne od nas, czyli warunki lokalowe. O konieczność remontu pomieszczeń i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i działalności leczniczej, dyrekcja PZOZ występowała do Urzędu Miejskiego w Sulejowie, który jest właścicielem nieruchomości, od 2015 roku, jednak do tej pory inwestycji nie wykonano. Obecna na ostatniej sesji Rady Powiatu Dorota Jankowska zastępca burmistrza Sulejowa, zaniepokojona sytuacją braku świadczeń stomatologicznych na terenie gminy, zapewniła radnych, że wkrótce rozpoczną się prace remontowo-dostosowawcze, które zostaną przeprowadzone w tym roku. Dyrekcja PZOZ ma nadzieję, że zapewnienia władz miasta o rychłym remoncie zostaną wzięte pod uwagę przez NFZ, w uzupełniającym postępowaniu konkursowym, które ogłoszono 1 sierpnia. (...)


Estetycznie na zewnątrz i cieplej zimą wewnątrz
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2017 r.
Estetycznie na zewnątrz i cieplej zimą wewnątrz      Zakończono prace inwestycyjne, dzięki którym zimą będzie cieplej przebywającym na oddziałach pacjentom, a szpital zaoszczędzi na ogrzewaniu. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim", w ramach Programu Priorytetowego pn. "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja" trwała nieco ponad dwa miesiące. W ramach realizowanej przez powiat piotrkowski inwestycji, obiekt ocieplono, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano dach wraz orynnowaniem. Wartość całkowita zadania wyniosła 621 310,95 złotych, na co złożyły się środki z budżetu powiatu 34 860,49 złotych oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 586 450,46 złotych (w tym dotacja 293 223,70 złotych i pożyczka 293 226,76 (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.