Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Powiatowe Święto Edukacji
Kategoria: Informacje15 października 2018 r.
Powiatowe Święto Edukacji      Z pięciu szkół średnich, prowadzonych przez samorząd powiatu piotrkowskiego, w tym roku placówka w Czarnocinie przygotowała powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W czasie uroczystej akademii Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, Wicestarosta Powiatu Piotr Wojtysiak oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leon Fortak wręczyli dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół nagrody, a uczniom stypendia Starosty Piotrkowskiego.
Za całoroczną wyróżniającą się pracę Starosta Powiatu nagrodził Grzegorza Szewczyka - dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie, Wiesławę Olejnik - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, Iwonę Gemel - nauczyciela z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach, Romana Jabłonkę - kierownika szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie, Mariolę Rosiak - wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, Marka Zysa - kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu. (...)


Nagrodzeni za współpracę
Kategoria: Informacje14 października 2018 r.
Nagrodzeni za współpracę      Dr Piotr Wojtysiak - Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, Eliza Bartkowska - dyrektor Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz Marek Konieczko - dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim otrzymali nagrody Amicus Certus - Przyjaciel Uczelni, przyznane przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas uroczystej gali w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zorganizowanej z okazji jubileuszu 15-lecia Uczelni, połączonego z inauguracją nowego roku akademickiego 2018/19 i uroczystym przyjęciem w poczet studenckiej braci studentów pierwszego roku. Rektor WSPS prof. Janusz Bohosiewiczkanclerz Uczelni Danuta Szopa podkreślali znaczenie współpracy Uczelni z samorządami lokalnymi. - Przykładem takiej współpracy jest Powiat Piotrkowski - mówił Rektor Bohosiewicz, przyznając Wicestaroście Wojtysiakowi wyróżnienie za owocną współpracę z Wydziałem Zdrowia i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Piotrkowie Trybunalskim. - Współpraca z piotrkowskim Wydziałem Zdrowia i Nauk Społecznych jest dla nas bardzo ważna - zaznaczył Wicestarosta Piotr Wojtysiak. (...)


Nowa droga do Milejowa...
Kategoria: Informacje12 października 2018 r.
Nowa droga do Milejowa...      ...a mogła być do Krzyżanowa. Z 10 kilometrów, planowanych do przebudowy, powiat piotrkowski wspólnie z gminą Rozprza zrealizował 6,3 km drogi powiatowej Siomki-Milejów. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Milejowa i Milejowca. W minioną środę mieli okazję podzielić się swoją radością ze starostą powiatu piotrkowskiego Stanisławem Cubałą, który wziął udział w odbiorze technicznym drogi. Zapewnił on mieszkańców, że mając tak solidnych partnerów, jakimi bez wątpienia są wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk i radni Rady Gminy, w przyszłej kadencji odnowione zostaną wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy. - Obecnie powiat zlecił przygotowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej Wroników - Cieszanowice (5 km), przeznaczając na ten cel, w tegorocznym budżecie powiatu, ponad 50 tysięcy złotych - poinformował zebranych starosta Cubała.

      Przypomnijmy, że w wyniku ustaleń wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka z częścią mieszkańców gminy o całkowitej przebudowie, odłożono dalsze prace, na 4 km odcinku do Siomek, na kolejne lata. - Mieszkańcy gminy Rozprza i miejscowości Piaski, dokąd wydłużyliśmy prace inwestycyjne, będą mogli przez wiele lat korzystać z bardzo dobrze, pod względem technologicznym, wykonanej drogi. Szkoda, bo w budżecie powiatu zabezpieczyliśmy ponad 1,2 miliona złotych na realizację drogi na całej długości - przypomniał wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. (...)


Powstaje więcej niż chodnik
Kategoria: Informacje10 października 2018 r.
Powstaje więcej niż chodnik     Nie poboczem czy brzegiem jezdni a specjalnie wybudowanym bitumicznym chodnikiem będą mogli chodzić bądź jeździć rowerem mieszkańcy Biskupiej Woli. Rozpoczął się właśnie I etap realizacji zadania, które powiat piotrkowski wykonuje przy wsparciu gminy Czarnocin. - Na 1,7 km odcinku wzdłuż miejscowości zamierzamy ułożyć asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy i w tej samej technologii wykonać blisko 100 wjazdów do posesji - wyjaśnia wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Dodatkowo zapewnimy odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej, a chodnik zostanie wybudowany powyżej poziomu jezdni - na wysokość krawężnika, co poprawi bezpieczeństwo poruszania się zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Inwestycja kosztować będzie 900 tysięcy złotych (po 450 tysięcy złotych zabezpiecza powiat i gmina). Dzięki współpracy powiatu z gminą Czarnocin zadanie kontynuowane będzie w przyszłym roku. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 października 2018 r.

Ogłoszenie

Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Pobierz plik PDF Uchwała i treść programu


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe9 października 2018 r.

Ogłoszenie

      Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 05.10.2018r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Organizacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy" - (stanowiąca załącznik nr 1).
      Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.).
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 19.10.2018 r. do 30.11.2018 r., a wnioskowana kwota to 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.