Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku

Powiat razem z seniorami
Kategoria: Informacje24 stycznia 2017 r.
Powiat razem z seniorami      Doświad­cze­nie senio­rów, wyni­ka­jące z życio­wej mądro­ści, może być bezcenne. Nie tylko dla lokal­nego samorządu, ale przede wszystkim dla nich samych. Z takiego założenia wychodzą władze powiatu piotrkowskiego, które wspierają wszelkie działania na rzecz osób starszych, ale także owocnie współpracują ze związkami, działającymi dla dobra tego środowiska w powiecie piotrkowskim. Ostatnie noworoczne spotkania Związku Emerytów i Rencistów w Piotrkowie oraz Stowarzyszenia Seniorów "Sygnał", podsumowały dotychczasową działalność. Gościem obu spotkań był wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak, który podziękował członkom organizacji za zaangażowanie i aktywność, zwłaszcza w realizację projektu profilaktycznego "Twoje Serce, Twoim Życiem". - Jestem przekonany, że nasze kolejne projekty, które chcemy wdrażać z myślą o seniorach, dzięki państwa pomocy, mają szanse na stuprocentową realizację, bo są skazane na sukces - podkreślał wicestarosta. W dowód wdzięczności wszystkim uczestnikom wicestarosta wręczył poradniki - sfinansowane z pieniędzy, pozyskanych na projekt "Twoje Serce, Twoim Życiem", w wysokości 2,5 mln złotych, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Zdrowia, zatytułowany "Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe". (...)


Wolborska Studniówka 2017
Kategoria: Edukacja23 stycznia 2017 r.
Wolborska Studniówka 2017      28 tegorocznych abiturientów przystępuje w tym roku do matury. Na 100 dni przed tym najważniejszym egzaminem spotkali się oni, wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, na tradycyjnym balu studniówkowym. Młodzież dziękowała nauczycielom za opiekę, przekazaną wiedzę, za wyrozumiałość i kształtowanie charakterów. Wicedyrektor Marzena Baran Radwańska, kierownik internatu Agnieszka Olejnik, kierownik szkolenia praktycznego Marek Zys oraz wychowawcy klas maturalnych: Iwona Czapla i Andrzej Witczak otrzymali od swoich wychowanków kwiaty. Głos zabrał też przedstawiciel rodziców. - Mijają cztery lat od dnia, kiedy powierzyliśmy państwu nasze dzieci. Pragnę podziękować dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w kształcenie naszych dzieci, w ich wychowanie, wyrozumiałość - powiedział przedstawiciel rodziców i życzył uczniom fantastycznej zabawy. (...)


Zostali kucharzami
Kategoria: Edukacja23 stycznia 2017 r.
Zostali kucharzami[tab] Tuż przed feriami w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach zakończył się kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz. Niestety nie wszyscy mogli dopisać tego dnia, a część dojechała później, więc zdjęcia przedstawiają tylko kilka osób z tej zgranej ekipy. Przedmioty zawodowe prowadziła Magdalena Maciaszczyk - stąd inicjały M.M na torcie. Sam tort był dziełem jednej z kursantek. Przed uczestniczkami kursu już tylko egzamin zawodowy i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.


W Starostwie dowiesz się jak zostać biznesmenem
Kategoria: Informacje23 stycznia 2017 r.
W Starostwie dowiesz się jak zostać biznesmenem      Jak założyć własną firmę, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, jak rozliczać się z urzędem skarbowym - to tylko niektóre tematy trzydniowego seminarium "ABC Biznesu". Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie zaprasza na kolejną edycję warsztatów, poświęconych finansowo - prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wydarzeniu patronuje starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała. Seminarium odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2017 roku w godz. 900 - 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7. Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom, planującym uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

(...)


Młodzi bezrobotni szybciej znajdą pracę
Kategoria: Informacje18 stycznia 2017 r.
Młodzi bezrobotni szybciej znajdą pracę      Z początkiem roku ruszają dla młodych i tych po 29 roku życia dwa projekty, które umożliwią im podjęcie pracy. Środki, pozyskane na ten cel przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie (PUP) z Regionalnego Programu Operacyjnego, to ponad 6 mln złotych. Pozwolą one na zorganizowanie m.in. straży, prac interwencyjnych, dotacji na uruchomienie działalności, szkoleń dla Pobierz plik PDF ponad 700 osób bezrobotnych. - Przy obecnym, poniżej 8% bezrobociu, należy docierać do konkretnej grupy, w tym przypadku młodych, chętnych do pracy osób - podkreśla starosta powiatu Stanisław Cubała. - Proponowane formy wsparcia umożliwią młodym osobom podjęcie pracy, aby mogli uzyskać potrzebne doświadczenie zawodowe, natomiast tym po 30-stce pozwolą na powrót na rynek pracy. Projekty zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego na ostatnim posiedzeniu. Kilka dni wcześniej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie zorganizowano spotkanie z udziałem włodarzy gmin ziemi piotrkowskiej i dyrektorów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych na temat obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. O dostępnych, w tym roku, formach wsparcia dla bezrobotnych, a także działaniach aktywizujących osoby pozostające bez pracy, informowali Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Piotr Wojtysiak - wicestarosta powiatu i dyrektor PUP Henryka Gawrońska. (...)


ŁÓDZKIE PEŁNE COOLTURY, ŁÓDZKIE WARTE POZNANIA - zakończenie projektu
Kategoria: Kultura17 stycznia 2017 r.
ŁÓDZKIE PEŁNE COOLTURY, ŁÓDZKIE WARTE POZNANIA - zakończenie projektu      Uczniowie Zespołu Szkół w Srocku zakończyli udział w projekcie "ŁÓDZKIE PEŁNE COOLTURY, ŁÓDZKIE WARTE POZNANIA", finansowanym przez Fundację PZU, w ramach programu PZU z Kulturą. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i wsi poznawanie różnorodnych instytucji kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie obejrzeli spektakle teatralne (w Teatrze Powszechnym, Muzycznym i Arlekin), zwiedzili muzea (Sztuki Współczesnej, Farmacji, Włókiennictwa, Dętki, Etnograficzne, SE-MA-FOR w Łodzi i Zamek Królewski w Piotrkowie), wzięli udział w licznych warsztatach teatralnych, muzycznych, historycznych i artystycznych. Uczestnicy projektu poznali też Park Ocalałych i ciekawostki ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Ponadto skorzystali z atrakcji Aquaparku Fala, obejrzeli film w kinie Helios, pokazy w Planetarium oraz Experymentarium. Całkowita wartość projektu wyniosła 16 044,05 zł, z czego 14 tysięcy złotych to dotacja Fundacji PZU. Wnioskodawca projektu- Stowarzyszenie "Szkoła w Srocku" pokrył udział własny w kwocie 1 631,25 zł. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.